Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

Chwilio Manwl

Gweld Bythynnod Gwyliau Cymru ar y Map

Map of Wales
View Detailed Map South Wales Borderlands South Wales Pembrokeshire West Wales Mid Wales and Brecon Beacons North Wales Borderlands Snowdonia Anglesey North Wales Coast

Goreuon Bythynod Gwyliau Cymru 

Dihangwch i ganol tirwedd hyfryd Cymru. Archwiliwch ei mynyddoedd mawreddog, ei thraethau tywod llydan a’i llynnoedd disglair llawn lledrith; mae bythynnod gwyliau gorau Cymru yn eich gwahodd i ddarganfod mwy am ein gwlad odidog, a hynny mewn steil.

Dewiswyd ein llety gwyliau moethus yng Nghymru yn arbennig am eu lleoliadau penigamp, eu pensaernïaeth llawn cymeriad a’u moethusrwydd digamsyniol. Rydyn ni wedi teithio i bob cwr o’r wlad er mwyn dod o hyd i oreuon bythynnod gwyliau Cymru, a hynny yn y mannau mwyaf anhygoel. Mae Y Gorau o Gymru yn cynnig llety hunan-ddarpar gwirioneddol unigryw ar hyd a lled Cymru, o Sir Fôn i Gaerdydd ac o Eryri yr holl ffordd i Sir Benfro.

Llety Hunan Ddarpar Cymru

Anghofiwch hen storïau am aeafau gwlyb a gwyntog, mae ein bythynnod gwyliau yng Nghymru yn gynnes ac yn groesawgar drwy gydol y flwyddyn. Mae unrhyw amser yn amser da i ymweld â’n bythynnod hunan-ddarpar yng Nghymru, ac yn awr ceir rheswm gwych arall: mae Y Gorau o Gymru yn ymhyfrydu yn y ffaith ein bod yn gallu cynnig goreuon bythynnod gwyliau Cymru, a hynny am y pris gorau.

Rydyn ni’n hyderus na fyddwch chi’n dod o hyd i’n llety gwyliau moethus yng Nghymru yn rhatach ar unrhyw wefan arall. Yn wir, rydyn ni mor hyderus fel y byddem yn hapus i’w guro pe bai chi, trwy ryw ryfedd wyrth, yn dod o hyd i bris gwell.

Croeso Cynnes Cymreig yn ein Bythynnod Gwyliau Moethus yng Nghymru

Os nad yw hyn yn ddigon, daw ein llety hunan-ddarpar moethus ar hyd a lled Cymru gydag un cynhwysyn arall arbennig iawn sy’n gwneud ein bythynnod gwyliau yng Nghymru yn unigryw. Fe’i gelwir yn ‘Groeso Cynnes Cymraeg', ac fe ddewch chi o hyd iddo ymhob un o’n bythynnod gwyliau.

Mae’r teclyn ‘chwilio’n sydyn’ a’r opsiynau chwilio pellach yn gwneud y broses o ddewis eich bwthyn delfrydol o blith goreuon bythynnod gwyliau Cymru yn haws nag erioed. Hyd yn oed os ydych chi’n chwilio’n benodol am fythynnod hunan-ddarpar gyda thwb poeth yn y Bala, bydd ein teclynnau chwilio yn eich cyfeirio yn syth at y llety sy’n berffaith i chi. 

Bythynnod Gwyliau Cymru: 4 a 5 Seren

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau am leoliadau neu ynghylch bythynnod gwyliau Cymru, peidiwch ag oedi i gysylltu â thîm cyfeillgar Y Gorau o Gymru. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i’ch llety gwyliau delfrydol, mae croeso i chi gysylltu â ni ac fe awn ni ati’n syth i chwilio am y bythynnod gwyliau yng Nghymru sy’n berffaith i chi. Ffoniwch ni heddiw ar 01650 511 101 neu e-bostiwch info@bestofwales.co.uk ac ewch ati i gynllunio eich gwyliau yng Nghymru.
read more

Holiday Cottages in Wales
Self Catering Cottages Wales
Self Catering Cottages Wales wide
Holiday Cottages in Wales

Sylwadau Cwsmeriaid

Amazing, spent over 40 years climbing in North Wales, Beach holidays on Gower and climbing in Pembrokeshire, always kind of missed Brecon area. Fantastic time, I shall book again, perfect cottage and amenities in this brilliant small 'settlement.' Absolutely brilliant and of the highest quality.
Recommendations: Shoemakers Arms, sadly the current owners are leaving although we are sure the new will bring superb offering, but, what was amazing is the Sicilian / Welsh owners are part of the organic and slow food movement I represent some restaurants and chefs. I write about food. I don't boast or use / abuse that knowledge when I am out and about and I loathe Trip Advisor, I am always prepared to be totally surprised. We were. This was one of the best meals I have ever eaten. Bristol is the Regional Organic Food Capital of the UK and also home to the slow food movement - I found myself wanting to bring the whole 'pub' back to Bristol including the owners.
What does a grading mean?
South Wales Chamber of Commerce Welsh Business Awards Winner 2014
Gwobrau Busnes Powys Awards Winner 2014
Rhondda Cynon Taf Awards Winner 2014