Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Moethusrwydd Llety Gwyliau Cymru

Map of Wales
South Wales BorderlandsSouth WalesPembrokeshireWest WalesMid Wales and Brecon BeaconsBorderlandsSnowdoniaNorth Wales CoastAnglesey
loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 15
Dudalen: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nesaf |

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 bunk)
 • Rates
  £245 - £465
Bwthyn fferm traddodiadol Gymreig yng Nghanolbarth Cymru. Mae’r bwthyn clyd hwn yn croesawu cŵn ac wedi ei amgylchynnu gan olygfeydd gwych. Llecyn gwych a chanolog i archwilio Canolbarth Cymru, de Eryri a Bae Ceredigion. Llwybrau cerdded prydferth, traethau lle gellir mynd a chŵn, rheilffyrdd cul a thref farchnad Machynlleth i gyd gerllaw. Tafarn bentref o fewn pellter cerdded a nifer o fwytai arbennig gerllaw.
gweld manylion

LlanfairCaereinion and Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenGames roomWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 2 twin (1 can be prepared as super king bed on request))
 • Rates
  £260 - £380
Os ydych chi’n chwilio am brofiad fferm ar eich gwyliau a bwthyn gyda stôf llosgi coed, ystafell gemau ac yn ddelfrydol ar gyfer gwyliau pysgota yna mae Bwthyn Efyrnwy yn berffaith i chi. Mae’r bwthyn hwn yn croesawu anifeiliaid anwes ac yn mwynhau lleoliad canolog a hygyrch ar gyfer darganfod gogledd a chanolbarth Cymru.
gweld manylion

LlanfairCaereinion and Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 Bedrooms: 1 double, 1 full size bunk)
 • Rates
  £270 - £415
Mae’r bwthyn hwn wedi ei drosi o stabl ac yn ffinio a’r prif ffermdy sy’n dyddio yn ol i tua 1650. Mae Stabal y Nant yn cynnig llety clyd a moethus ymysg bryniau hardd Canolbarth Cymru, i’r gogledd-orllewin o’r Trallwng. Ceir nentydd a choetiroedd dirifedi sy’n cynnal amrywiaeth eang o adar. Mwynhewch deithiau cerdded braf o amgylch y fferm a’r wlad o’ch amgylch a manteisiwch i’r eithaf ar y ffaith fod Llwybr Glyndŵr yn pasio o fewn 500 medr i’r bwthyn.
gweld manylion

Knighton, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendly
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double bed, 2 single beds)
 • Rates
  £275 - £475
Mae bwthyn gwyliau Y Rhosyn yn mwynhau golygfeydd gwledig godidog. Wedi ei leoli mewn nefoedd i fywyd gwyllt, ar safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig a gyda gwarchodfa natur gerllaw, mae’n ddelfrydol ar gyfer gwyliau yn cerdded Canolbarth Cymru ac yn lleoliad perffaith i fwynhau a gorffwyso yng nghefn gwlad neu i ddarganfod y Clawdd Offa ac ardal y Gororau.
gweld manylion

Ffarmers, West Wales, Wales

Log fireGround floor bedroom(s) Baby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (3 bedrooms: 1 double, 2 singles)
 • Rates
  £285 - £590
Saif bwthyn gwyliau Llety'r Wennol ynghanol cefn gwlad hardd, agored ar ffin ddeheuol cyfres Mynyddoedd y Cambrian. Gyda Bae Ceredigion a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog o fewn cyrraedd hawdd, mae’r bwthyn wedi ei leoli mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol. Mae'n ddelfrydol ar gyfer gwylio adar (gyda’r Barcud Coch yn atyniad mawr); cerdded a marchogaeth.
gweld manylion

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 bunk)
 • Rates
  £290 - £570
Llety gwyliau hunan-ddarpar moethus ym Mhen Llyn, Gogledd Cymru. Cyn ei adnewyddu, arferai apartment gwyliau Llofftstabl fod yn llofft stabl go iawn lle’r oedd gweision y fferm yn cysgu. Saif yr apartment hunan-ddarpar ar fferm wartheg, defaid a grawn yng nghanol Pen Llyn. Mae traethau tywod hardd Abersoch, Aberdaron, Nefyn a gweddill traethau’r penrhyn i gyd o fewn cyrraedd hawdd.
gweld manylion

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 double, 1 single, 1 family room (with 1 double & 1 single))
 • Rates
  £300 - £625
Bwthyn gwyliau gwledig a chlud ger Machynlleth, Canolbarth Cymru. Cyn fwthyn glowr a adeiladwyd yn y 18fed ganrif yw Hendreron. Cadwyd ei gymeriad a llawer o’i arweddion gwreiddiol wrth adnewyddu, yn cynnwys y trawstiau derw a phentan derw hyfryd gyda lle tan agored clyd. Mae’n gorwedd ynghanol mynyddoedd trawiadol Canolbarth Cymru, wedi ei amgylchynu gan ei ardd breifat ei hun...
gweld manylion

Barmouth, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 bunk)
 • Rates
  £300 - £810
Ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri mae’r bwthyn cerrig cysurus hwn o’r 19eg ganrif wedi ei leoli’n wych i wneud y mwyaf o draethau a machlud haul nodedig Bae Abermo. Mae taith gerdded un filltir yn arwain at draethau tywod maith, mae tafarndai’r pentref 200 llath i ffwrdd a gellir mwynhau pysgota, marchogaeth, golff, llwybrau cerdded gwych a theithiau tren arfordirol i gyd yn lleol. Mae bwytai a siopau’r harbwr yn Bermo...
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 5 (3 bedrooms: 1 double, 1 twin, 1 single)
 • Rates
  £300 - £600
Lleolir bwthyn gwyliau Fronhaul ym mhentref Pontarfynach sy’n enwog am ei 3 pont, wedi eu hadeiladu ar ben ei gilydd. Mae’r pentref prydferth hefyd wedi ei gysylltu gan dren stem i dref arfordirol Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd. Mae’r bwthyn hyfryd hwn ar gyrion y pentref yn cynnig llecyn tawel i ymlacio, o fewn pellter cerdded byr i’r dafarn leol, caffi, siop a gorsaf dren Cwm Rheidol.
gweld manylion

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (4 bedrooms: 2 double, 2 single)
 • Rates
  £300 - £625
Os ydych yn chwilio am hoe heddychlon, tawel ac ymlaciol, bydd y llety hyfryd hwn ym Machynlleth yn eich siwtio i’r dim. Wedi ei osod yn ei ardd gaeëdig ei hun mae ganddo olygfeydd gogoneddus o gefn gwlad, mewn lleoliad gwych yn agos at y mynyddoedd a’r arfordir. Gyda dwy stôf llosgi coed, mae’r bwthyn eang hwn hefyd yn glyd iawn – perffaith wedi diwrnod hir o gerdded neu feicio. Mae atyniadau amrywiol gerllaw.
gweld manylion

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 2 doubles)
 • Rates
  £310 - £590
Bwthyn par hunan-ddarpar ydy Abereithrin wedi ei leoli mewn llecyn tawel a gwledig ym Mhentrebach, pentref bychan iawn sy’n cynnwys rhyw 8 o dai a thafarn wledig o’r enw Tafarn y Crydd. Mae hon yn ardal hyfryd o Gymru, gyda threfi marchnad traddodiadol (Aberhonddu a Llanymddyfri oddeutu 12 milltir), tirwedd drawiadol, llwybrau camlas, cestyll a digonedd o atyniadau i’r teulu, yn cynnwys Dan yr Ogof.
gweld manylion

Tywyn, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachVIP experience
 • Sleeps up to 7 (4 bedrooms: 1 king, 2 doubles, 1 single )
 • Rates
  £315 - £625
Ffermdy gwyliau hunanarlwyo yn Eryri, Gogledd Cymru. Saif ffermdy rhestredig Gradd II Nantcaw Fawr ar droed mynydd Cader Idris yn Ne Eryri ac mae’n cynnig moethusrwydd ochr yn ochr a nodweddion traddodiadol megis y trawstiau gwreiddiol, pentan a hen greiriau yn dodrefnu’r holl dŷ. Y llecyn perffaith am wyliau traddodiadol yng nghefn gwlad Cymru.
gweld manylion

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 7 (4 bedrooms: 1 king, 2 doubles, 1 single)
 • Rates
  £315 - £690
Ffermdy Hunan-Arlwyo moethus ydy Llety Hiriaeth wedi ei leoli ar fferm organig ger Machynlleth, ynghanol mwynder Maldwyn. Gyda'i erddi hyfryd a nant fechan ei hun, mae'r llety hwn wedi ei ddodrefnu'n chwaethus, yn unol A? chymeriad y ffermdy traddodiadol Cymreig. Mewn llecyn heddychlon a phreifat, mae'r llety gwyliau hwn yn berffaith ar gyfer ymlacio. Mae hefyd yn lleoliad cyfleus iawn, o fewn cyrraedd i'r traeth yn Aberdyfi, mynyddoedd hardd Eryri a llawer o atyniadau lleol.
gweld manylion

Corwen, North Wales Borderlands, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyVIP experienceOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 twin)
 • Rates
  £318 - £720
Bwthyn gwledig prydferth ger Bryniau Clwyd, sef Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol mwyaf diweddar y Deyrnas Unedig. Dim ond deg munud o gerdded i Goedwig Clocaenog lle ceir lle picnic hyfryd a milltiroedd o lwybrau coedwig agored i'w cerdded neu i'w teithio ar eich beic mynydd. Rhwng Corwen a thref farchnad Rhuthun yn Nyffryn Clwyd, a hanner awr o Eryri, mae'r bwthyn hwn yn berffaith ar gyfer mwynhau cefn gwlad Gogledd Cymru ar ei orau.
gweld manylion

St Davids, Pembrokeshire West Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beach
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms : 1 double, 2 twin)
 • Rates
  £325 - £860
Mae’r bwthyn hwn yn Nhy Ddewi yn ddelfrydol ar gyfer cerddwyr, ac mae’n rhoi mynediad uniongyrchol i Lwybr Arfordir Sir Benfro ar lecyn diarffordd drws nesaf i’r fferm odro. Dim ond dwy filltir tu allan i ddinas ddarluniadol Ty Ddewi, mae’n berffaith i gerddwyr, i deuluoedd ac i grwpiau fwynhau’r cyfan sydd gan yr ardal i’w gynnig.
gweld manylion
Dudalen: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nesaf |

loading