Llety ym Mhontarfynach

Llety ym Mhontarfynach | Ty Coets Isaf

Mwynhewch y lleoliad gwledig hwn gyda'i raeadrau byd-enwog, caffi, tafarn bentref a llwybrau cerdded gwych i gyd o fewn pellter cerdded. Llety i hyd at 3.

Discounts

Bookings of 7 nights or more made within 7 days of travelling discounted by 10%

1 guest: 15%, 2 guests: 10%

Llety ym Mhontarfynach

Mwynhewch y lleoliad gwledig hwn gyda’i raeadrau byd-enwog, caffi, tafarn bentref a llwybrau cerdded gwych i gyd o fewn pellter cerdded. Hefyd ddau funud i ffwrdd o’ch llety sy’n croesawu anifeiliaid anwes ym Mhontarfynach, mae rheilffordd stem Cwm Rheidol, sy’n cysylltu’r pentref hyfryd hwn â thref arfordirol Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd. Preifat a heddychlon, mae’r apartment yn safle canolog gwych i ddarganfod Gorllewin Cymru, ac mae’r arfordir a’r wlad cystal â’i gilydd.

Llawr Gwaelod

Cegin debyg i gegin llong gydag unedau wedi eu ffitio a phopty, microdon ac oergell. Ystafell fyw eang gyda soffa i dri, teledu, bwrdd bwyta a chadeiriau.

Ystafell wely dwbl sy’n cynnwys cwpwrdd dillad, byrddau bob ochr i’r gwely ac ystafell ymolchi en-suite (gyda chawod dros y bath).

Gardd

Gardd anffurfiol laswelltog ac amgaeedig gyda thy gwydr a gwinllan. Cadeiriau a bwrdd er mwyn mwynhau’r golygfeydd godidog o’r mynyddoedd a’r ceunant. Rhennir yr ardd gyda thri bwthyn arall i gyplau ar y safle.

Mae Pontarfynach ei hun yn gwasanaethu fel gardd estynedig i’r llety unllawr hwn ym Mhontarfynach gyda’i atyniadau lu ddau funud i ffwrdd.

Gwybodaeth Ychwanegol
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig.
 • Darperir dillad gwlâu a thywelion bath a llaw.
 • Wifi ar gael.
 • Darperir un sychwr gwallt.
 • Croesewir un anifail anwes (am £3 yn ychwanegol pob diwrnod).
 • Peiriant golchi dillad ar gael o fewn y garej sydd i’w rhannu gyda’r bythynnod eraill.
 • Nodwch os gwelwch yn dda mai ond ar rhai rhwydweithiau mae signal ffôn symudol ar gael yn yr ardal. Rydym yn awgrymu eich bod yn gwirio gyda’ch darparwr os yw signal ffôn yn angenrheidiol.
 • Digonedd o lefydd parcio oddi ar y ffordd.


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 4 star
 • Cysgu hyd at 3
 • 1 twin room and guest single bed
 • Baby friendly
  Enclosed garden
  Ground floor bedroom(s)
  Pet-friendly
  Shop / pub within 1 mile
  Wi-fi / Internet
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  Quiet, lovely views and easy to get to walks
  Don't miss a visit to the beach at Borth
  Clive, Nov 2015

  Enjoyed our stay very comfortable apartment with everything we needed. Owner very friendly and when outside light didn't work, he replaced it right away. Many thanks. Worth a visit is the Bwich Nant yr Arian, Red Kite feeding centre, there is a walking trail, cafe and feeding of the Kites in the afternoon
  Family from Cheshire , Aug 2015

 
 


Eiddo gwyliau eraill ar y safle...

Aberystwyth, West Wales, Wales

 • Sleeps up to 2 (1 double bedroom)
 • Rates
  £320.00 - £549.00
Bwthyn clyd ac addas i anifeiliaid anwes ym mhentref hardd Pontarfynach. Mae hwn yn lleoliad poblogaidd a chanolog i grwydro arfordir a chefn gwlad y gorllewin. Â’r bwthyn yn ddim ond dwy funud o gerdded o dafarn, caffi a siop y pentref, a rhaeadr a theithiau cerdded bendigedig, mae Llety Gwedd yn lle perffaith ar gyfer gwyliau rhamantus yn y wlad. Mae trên stêm yma hefyd sy’n cysylltu Pontarfynach a thref glan-môr Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

 • Sleeps up to 2 (1 double bedroom)
 • Rates
  £300.00 - £499.00
Wedi ei leoli ym mhrentref gwledig hyfryd Pontarfynach, mae’r bwthyn un llawr clyd hwn yn cynnig safle gwych i ddarganfod Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ei holl ysblander. Lleoliad preifat, amgaeedig o fewn pellter cerdded i gaffi, rhaeadrau byd-enwog, llwybrau cerdded a thafarn bentref. Mae’r llety hwn yn croesawu anifeiliaid anwes a 300 llath i ffwrdd mae’r orsaf drên stêm sy’n arwain yn uniongyrchol i'r arfordir yn Aberystwyth, taith 12 milltir.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

 • Sleeps up to 2 (1 bedroom: king bed (+ extra single foldaway bed and single sofa bed))
 • Rates
  £300.00 - £499.00
Llety gwyliau llawr cyntaf yw Tŷ Coets Uchaf, ym mhentref gwledig hardd Pontarfynach – lleoliad poblogaidd a lle canolog i fynd i grwydro arfordir a chefn gwlad y gorllewin o'ch cwmpas. Ty coets wedi'i addasu hwn, ac mae'n cynnig llety cysurus i ddau, ddwy funud o gerdded o dafarn, caffi a siop y pentref, a rhaeadr a theithiau cerdded bendigedig. Ceir hefyd drên stêm sy’n cysylltu Pontarfynach a thref glan-môr Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd.
gweld manylion