Bythynnod Gwyliau ar fferm ger Ty Ddewi, Sir Benfro

Bythynnod Gwyliau ar fferm ger Ty Ddewi, Sir Benfro | Ysgubor

Bwthyn gwyliau moethus yn Sir Benfro sy'n croesawu cwn. Mae gan Ysgubor, Ty Ddewi lyn pysgota ar y fferm ac mae'r tir yn ymestyn draw at Lwybr Arfordirol Sir Benfro.

Discounts

Bookings made within 6 days of travelling discounted by 20%, within 10 days by 15%, within 14 days by 10%

Bythynnod Gwyliau ar fferm ger Ty Ddewi, Sir Benfro

Bwthyn gwyliau moethus yn Nhy Ddewi, Sir Benfro sydd hefyd yn croesawu cwn. Lleolir bwthyn yr Ysgubor ar fferm deuluol a cheir pwll brithyll ar y tir. Os ewch chi am dro am hanner milltir ar hyd tir y fferm fe ddewch chi at Lwybr hyfryd Arfordirol Sir Benfro sy’n dilyn y clogwyni ar hyd ymyl gogleddol penrhyn prydferth Ty Ddewi. Mae’r bwthyn hefyd yn agos i draeth Baner Las Porthmawr.

Llawr Gwaelod

Mae gan y bwthyn gegin/lle bwyta eang gydag unedau wedi eu gosod o ansawdd uchel a bwrdd teuluol a all eistedd chwech o bobl yn gyfforddus. Mae’r gegin yn cynnwys hob nwy gyda ffan uwchben, popty trydan a gril, microdon, tegell a thostiwr, oergell gydag adran rhewi, peiriant golchi, haearn a bwrdd smwddio. Ceir digonedd o offer, llestri a gwydrau (hyd yn oed llestri picnic!) ar gyfer eich anghenion.

Yn yr ystafell fyw ceir dwy soffa helaeth, teledu sgrin lydan gyda bocs sianeli am ddim, chwaraewr DVD a fideo, chwaraewr CD/radio/casét a chasgliad da o lyfrau a gemau. Mae’r bwthyn gwyliau wedi cadw tipyn o’i arweddion gwreiddiol ac mae wedi ei addurno gyda gwaith artistiaid lleol a chelf sy’n darlunio’r ardal leol.

Llawr Cyntaf

Dwy ystafell wely glyd - un twin ac un dwbl.

Mae’r bathrwm wedi ei leoli rhwng y ddwy ystafell wely ac mae ganddo lawr a waliau teils yn ogystal â bath a chawod bwerus uwch ei ben, toiled a basn golchi dwylo.

Gardd

Patio amgaeedig a phreifat gyda bwrdd picnic a chadeiriau, grisiau graddol yn arwain i ardal laswelltog gyda lein ddillad.

Mae croeso i westai gerdded trwy dir y fferm i ymuno â’r llwybr, sydd ond dri chae i ffwrdd. Ceir llyn ar y fferm hefyd a’i lond o frithyll, os hoffai gwestai ddod a’u ffyn pysgota gyda nhw.

Gwybodaeth Ychwanegol

Nwy, trydan, gwres canolog/dwr poeth yn gynwysedig.

Darperir dillad gwely a sychwr gwallt. Dewch a thywelion a thywelion llestri gyda chi os gwelwch yn dda.

Gellir darparu cot a chadair uchel ar eich cais (dewch a’ch dillad gwely eich hun i’r cot os gwelwch yn dda).

Croesewir cwn.

Gellir archebu’r bwthyn ar gyfer gwyliau byr ar adegau penodol o’r flwyddyn, gweler mwy o wybodaeth o dan ‘Prisiau’.

Mae’r Ysgubor wedi ei uno â bwthyn Ty Blawd a gellir archebu’r ddau i letya 8 o bobl.


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 4 star
 • Cysgu hyd at 4
 • 2 bedrooms: 1 double, 1 twin
 • Baby friendly
  Enclosed garden
  On a Farm
  Pet-friendly
  Within 5 miles to beach
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  Great location near beautiful coastal walks and beaches. St David's was friendly and the Bishops pub welcome dogs and food was fab. Boat trip around Ramsay Island was very good and we saw some seals.
  Family from Devon, Jun 2016

  Secluded cottage, which was ideal, with very welcoming owners. We enjoyed the Sloop Inn for food and drink.
  Couple from Cardiff, Apr 2016

  Warm, comfortable extremely well equipped.
  Don't miss a visit to Whitesands and a walk to David's Head.
  Friends from Birmingham, Mar 2016

  The cottage was warm, welcoming and very convenient for the coast path.
  We really enjoyed out stay. Fish and chips at The Shed at Porthgain - outstanding! This holiday was everything we wanted, even the weather was kind!
  Family from Carmarthenshire, Feb 2016

  The cottage was clean and tidy with all we needed for a relaxing break the owners were friendly and accommodating, we will return All the beaches are amazing , Newgale and Broad Haven especially, visit the harbour in Solva, dog friendly and great food
  Rachel and Family, Oct 2015

 
 


Eiddo gwyliau eraill ar y safle...

St Davids, Pembrokeshire West Wales, Wales

 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £276.00 - £575.00
Bwthyn gwyliau hunan arlwyo moethus yn Nhŷ Ddewi, Gorllewin Cymru. Mae bwthyn Tŷ Blawd wedi ei leoli ar fferm organig deuluol, gyda llyn brithyll ar y safle. Mae’r fferm yn ymestyn i lawr i Lwybr Arfordirol Sir Benfro sy’n mynd ar hyd y clogwyni ar ymyl gogleddol penrhyn hardd Tŷ Ddewi. Mae hefyd yn agos i draeth Baner Las Porthmawr.
gweld manylion