Bythynnod Gwyliau yn Aberdaron, Gogledd Cymru

Bythynnod Gwyliau yn Aberdaron, Gogledd Cymru | Gwelfryn

Bwthyn Gwyliau Hunanarlwyo yn Mhen Llyn, Gogledd Cymru. Mae bwthyn Gwelfryn o fewn 5 munud ar droed i draeth tywod Aberdaron a gweddill atyniadau’r pentref hyfryd hwn.

Discounts

1-2 guests: 10% (07 Oct 2017 to 01 Apr 2018) minimum of 7 nights maximum of 14 nights

Bythynnod Gwyliau yn Aberdaron, Gogledd Cymru

Bwthyn Gwyliau Hunanarlwyo yn Aberdaron, Gogledd Cymru. Lleolir bwthyn Gwelfryn uwchlaw paradwys Aberdaron, pentref mwyaf gorllewinol Pen Llyn. O fewn pellter cerdded 5 munud i’r pentref a’r traeth, mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer archwilio’r gornel hyfryd hon o Gymru gyda’i rhwydwaith o lwybrau cerdded gwledig ac arfordirol, ei thraethau a’i childraethau tywodlyd braf.

Llawr Gwaelod

Saif bwthyn Gwelfryn ei hun uwchlaw’r pentref ar begwn Pen Llyn sydd wedi ei phenodi yn ardal o harddwch naturiol eithriadol. Ceir ffenestr grom yn yr ystafell fyw gyda golygfeydd hyfryd o gefn gwlad. Mae teledu, chwaraewr fideo a DVD ar gael. Mae’r gegin yn cynnwys oergell / rhewgell, microdon, golchwr llestri, peiriant golchi dillad a’r holl gyfarpar arall sydd ei angen ar gyfer gwyliau hunanarlwyo.

Ceir 1 ystafell wely ddwbl ac un twin yn y bwthyn. Mae’r bathrwm yn cynnwys bath a chawod uwch ei ben, sinc, toiled a phwynt eillio.

Gardd

Gardd amgaeedig a thaclus gyda dodrefn. Mae’n ddiogel i blant chwarae ynddi a cheir sied â chlo sy’n addas ar gyfer cadw beiciau ayb hefyd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Nid yw’r perchnogion yn gallu caniatáu anifeiliaid anwes yn anffodus.

Gwresogyddion storio yn ogystal â rhai trydan ychwanegol yn yr ystafelloedd byw a bwyta. Trydan a gwres yn gynwysedig.

Darperir dillad gwely a thyweli ond gofynnir i westai ddod a’u tyweli glan môr eu hunain, yn ogystal â dillad ar gyfer y cot.

Cot, cadair uchel a giat ddiogelwch ar gael ar gais.

Parcio oddi ar y ffordd ar gael.

Caniateir gwyliau byrion yn ystod canol / penwythnosau yn y tymor tawel. Gweler y manylion o dan ‘Prisiau’.


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 5 star
 • Cysgu hyd at 6
 • 3 bedrooms: 1 super king / twin, 1 king, 1 twin
 • Baby friendly
  Enclosed garden
  Ground floor bedroom(s)
  Log fire
  Shop / pub within 1 mile
  Wi-fi / Internet
  Within 5 miles to beach
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  It was perfect, we just would have like to stay for longer!
  Wonderful house, clean well equipped and modern. We visited a variety of beaches, Whistling Sands was beautiful. We went climbing on the rocks on Aberdaron beach and my daughter loved fishing in the rock pools.
  Elisabeth, Sep 2017

  Absolutely amazing. Aberdaron is a hidden gem with so many facilities. The bakery is wonderful and everyone is so friendly. Porth Dinllaen is worth the effort to visit but check pub opening times.
  Margaret from Bolton, Jun 2017

  Excellent property. Modern very well appointed. Great showers! Nice touches such as fresh flowers & homemade cake. Enjoyed watching house martins feeding from kitchen window. Would visit again.
  Tips: Use online supermarket. 2 deliver to this area. Get to the bakery early as they sell out. Small Spar has limited choice.
  Sian from Shropshire, May 2017

  The property is a very high standard. It's beautifully clean and tastefully decorated. There were lovely personal touches. We enjoyed the lovely facilities like the wood burner in the evening and thought it was very well kept.
  Tips: Take plenty of supplies on your visit! The nearest supermarket is quite a way away. They're all very friendly in the village so there is a selection of food at the spar and bakery, but unless you want to eat out all the time, take supplies!
  Clare from Sheffield, Apr 2017

  The property was amazing, absolutely everything had been thought of by the owner. It was clean, well equipped, fantastic location.
  Tips: Bring plenty of food with you! No supermarkets for 20 miles, which we really enjoyed not having!
  Emma from Otley, Apr 2017