Llety Gwyliau Gogledd Cymru - Llofftstabal, Pen Llyn

Llety Gwyliau Gogledd Cymru - Llofftstabal, Pen Llyn | Llofft Llyn

Llety gwyliau hunan-ddarpar moethus ym Mhen Llyn, Gogledd Cymru. Cyn lofft stabl wedi ei adnewyddu yw'r apartment, wedi ei leoli ar fferm deuluol yn agos i holl draethau tywod Pen Llyn.

Discounts

Bookings of 7 nights or more made within 14 days of travelling discounted by 10%

Llety Gwyliau Gogledd Cymru - Llofftstabal, Pen Llyn

Mae’r llety gwyliau hunan-ddarpar moethus hwn ym Mhen Llyn yn berffaith ar gyfer cyplau neu deuluoedd bychain. Mae traethau tywodlyd hyfryd Abersoch, Aberdaron a Nefyn a thraethau godidog eraill Pen Llyn i gyd gerllaw. Mwynhewch yr ardd fawr amgaeedig gyda’i chyfleusterau barbeciw a phopeth y gallech obeithio amdano ar gyfer y plant. Gellwch hyd yn oed gyfarfod yr anifeiliaid ar y fferm weithiol hon o ddefaid, cig eidion a grawnfwyd.

Llawr Cyntaf

Llety hunanarlwyo ar y llawr cyntaf yw hwn gyda thrawstiau agored drwyddo.

Mae’r ystafell fyw siâp L helaeth a chlud yn cynnwys cegin wledig hufen ar un pen gyda microdon, popty trydan, oergell, peiriant golchi llestri, bwrdd bwyd pîn a chadeiriau. Mae gan yr ardal fyw soffa ledr Chesterfield gyfforddus, cadair freichiau a thân trydan gyda lle tân o hen haearn bwrw. Mae’r hen drawstiau i’w gweld, ac yn rhoi naws agored olau a helaeth. Teledu, chwaraewr fideo a DVD, yn ogystal â system CD/Hifi.

Ceir dwy ystafell wely - y gyntaf gyda gwely efydd a haearn Fictorianaidd dwbl a dillad gwely newydd o gotwm Eifftaidd, a’r ail ystafell gyda gwelyau bync maint llawn.

Yn yr ystafell ymolchi ceir cawod drydan ansawdd uchel, unedau ymolchi steilus a theils mosaig marmor, yn ogystal â rheilen cynhesu tywelion.

Gardd

Yr un peth mae pob gwestai yn cytuno arno ynghylch gwyliau ar fferm Crugeran yw bod yr Ardd yn Wych! Ceir set barbeciw, siglenni, llithren, goliau pêl droed, den, ty chwarae a thrampolîn wedi eu gwasgaru o amgylch yr ardd fawr werdd. Yn anffodus, mae rhieni yn cael trafferth i berswadio’r plant i adael yr ardd i fynd ar dripiau “diflas” i’r traeth neu “anturiaethau” o amgylch rhyw gastell neu i gilydd! Ymddiheuriadau - allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am blant anufudd / anfodlon!

Mae gan y llety ei ardal batio ei hun a bwrdd ar gyfer mwynhau rhywfaint o fwyta ‘alfresco’.

Mae’r ardal ardd fawr ar gael i’w mwynhau gan ymwelwyr y tri bwthyn sydd ar y safle. Mae’r ardd yn amgaeedig ac yn cynnwys set barbeciw, sleid, gôl bêl-droed, ffau, ty chwarae a thrampolin gwych.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely, 1 tywel bath ac 1 tywel llaw ar gael i bob person yn y pris. Ar gyfer defnydd yn y bwthyn yn unig - dim ar gyfer y traeth.

Cot teithio, cadair uchel a giât diogelwch ar gael. (dewch â’ch dillad eich hun ar gyfer y cot os gwelwch yn dda)

Ystafell golchi dillad ar wahân gaiff ei rhannu ar gyfer defnydd y 3 bwthyn sydd ar y safle ac mae’n cynnwys peiriant golchi a sychu dillad, y ddau ar fesurydd arian a rhewgell ddofn.

Gwresogyddion trydan a thrydan yn gynwysedig.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.

Gellir aros yma am gyfnodau byrrach yn ystod y tymor tawel. Gweler mwy o fanylion o dan ‘Prisiau'.


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 4 star
 • Cysgu hyd at 4
 • 2 bedrooms: 1 double, 1 bunk
 • Baby friendly
  Enclosed garden
  Log fire
  On a Farm
  Shop / pub within 1 mile
  Wi-fi / Internet
  Within 5 miles to beach
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  Very welcoming, lovely personal touch with flowers and cake.
  Tasteful, high quality interior. Lovely owner, nice setting Only went to abersoch. Lovely ice cream by the beach cafe. Ask for a week parking pass if u go every day, it's not advertised.
  Kirsten, Sep 2017

  Home from home, lovely clean decor. great facilities. Enjoyed the garden. Ideal for children. Great for family days to the beach.
  Family from Lancashire, May 2017

  Modern, clean, cosy and conveniently located farm cottage. Large children friendly garden.
  Tips: Visit Porth Iago, beautiful secluded little beach 20min away.
  Family from Leicester, Apr 2017

  Accomodation clean, warm and very tidy! Lovely Welsh welcome from the owner - really enjoyed the stay!
  Recommends: Visit Abersoch, Aberdaron and of course 'whistling sands' at Porth oer
  Family from Shrewsbury, Jan 2017

  It was very cosy and warm, especially as the weather outside wasn't too good. The bed was very comfortable. Appreciated the cake. It was really useful to have access to a washing machine and tumble drier. Aberdaron is lovely, recommend the fish and chips.
  Stunning views of Snowdonia from the Welsh Highland Railway from Porthmadog to Caernarvon (pick a clear day).
  Guest from Somerset, Sep 2016

 
 


Eiddo gwyliau eraill ar y safle...

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

 • Sleeps up to 5 (2 bedrooms: 1 double, 1 family (double & single))
 • Rates
  £340.00 - £750.00
Bwthyn hunan-ddarpar 5 seren yng Ngogledd Cymru wedi ei drawsnewid o hen adeilad fferm. Gyda’i batio ei hun a dodrefn gardd, mae’r bwthyn hwn yn cynnig llecyn delfrydol ar gyfer bwyta yn yr awyr agored neu ymlacio yn yr haul. Mae’r ardd amgaeedig (barbiciw, siglenni, llithren, goliau pêl droed, den, tŷ chwarae a thrampolîn) yn ffefryn mawr hefyd. Abersoch, Aberdaron, Nefyn a holl draethau tywod hyfryd Pen Llŷn gerllaw.
gweld manylion

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

 • Sleeps up to 7 (3 bedrooms: 1 king, 1 twin, 1 triple)
 • Rates
  £430.00 - £950.00
Bwthyn gwyliau 5 seren ynghanol Pen Llŷn, Gogledd Cymru. Hen ysgubor wedi ei thrawsnewid yw’r bwthyn hwn gyda phatio a dodrefn gardd ei hun, sy’n cynnig llecyn delfrydol ar gyfer pryd alfresco neu ymlacio yn yr haul. Mae’r ardd amgaeedig (barbiciw, siglenni, llithren, goliau pêl droed, den, tŷ chwarae a thrampolîn) yn ffefryn mawr gyda theuluoedd ac mae traethau tywod hyfryd Pen Llyn i gyd gerllaw.
gweld manylion