Bwthyn Hunan-ddarpar 5 seren - Stabal, Pen Llyn

Bwthyn Hunan-ddarpar 5 seren - Stabal, Pen Llyn | Stabal y Sarn

Mae gan fwthyn y Stabal, Gogledd Cymru, ardd amgaeedig gyda barbiciw, siglenni, llithren, goliau pêl droed, den, tŷ chwarae a thrampolîn - digon i gadw'r plant yn ddiddan am y gwyliau cyfan

Discounts

Bookings of 7 nights or more made within 14 days of travelling discounted by 10%

Bwthyn Hunan-ddarpar 5 seren - Stabal, Pen Llyn

Bwthyn hunan-ddarpar 5 seren yng Ngogledd Cymru yw’r Stabal, wedi ei drawsnewid o hen adeilad fferm. Gyda’i batio ei hun a dodrefn gardd, mae’r bwthyn hyfryd hwn yn cynnig llecyn delfrydol ar gyfer bwyta yn yr awyr agored neu ymlacio yn yr haul. Mae’r ardd amgaeedig (barbiciw, siglenni, llithren, goliau pêl droed, den, tŷ chwarae a thrampolîn) yn ffefryn mawr hefyd. Mae Abersoch, Aberdaron, Nefyn a holl draethau tywod hyfryd Pen Llŷn gerllaw.

Llawr Gwaelod

Mae’r bwthyn hunan-ddarpar hwn yn gyfoeth o waliau cerrig a thrawstiau ac mae wedi ei addurno yn chwaethus. Ceir cegin dderw gyflawn yn cynnwys golchwr llestri, microdon a rhewgell fach. Mae’r lolfa yn cynnig soffa a chadeiriau lledr cysurus, teledu, chwaraewr fideo a DVD a system CD/Hifi. Gwnaethpwyd yr holl ddodrefn pîn gan grefftwr lleol yn unol â’r steil draddodiadol.

Ceir gwely 4 maen dwbl hyfryd gyda chyfleusterau ensuite ar y llawr gwaelod. Mae’r ensuite yn cynnwys cawod a bath trobwll mawr – perffaith i ymlacio ynddo.

Mae’r bwthyn yn addas ar gyfer pobl sy’n cael trafferth cerdded ond sy’n gallu ymdopi gyda gris neu ddwy ar y tu allan.

Llawr Cyntaf

Ail ystafell wely glud gyda gwely dwbl a sengl yn ogystal ag ystafell ymolchi breifat gyda chawod.

Mae hyn yn gwneud Stabal yn ddelfrydol ar gyfer dau gwpwl sydd eisiau rhannu bwthyn gyda’r moethusrwydd o gael eu cyfleusterau preifat eu hunain.

Gardd

Yr un peth mae pob gwestai yn cytuno arno ynghylch gwyliau ar fferm Crugeran yw bod yr Ardd yn Wych! Ceir set barbiciw, siglenni, llithren, goliau pêl droed, den, tŷ chwarae a thrampolîn wedi eu gwasgaru o amgylch yr ardd fawr werdd. Yn anffodus, mae rhieni yn cael trafferth i berswadio’r plant i adael yr ardd i fynd ar dripiau “diflas” i’r traeth neu “anturiaethau” o amgylch rhyw gastell neu i gilydd! Ymddiheuriadau - allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am blant anufudd / anfodlon!

Gwybodaeth Ychwanegol

1 tywel bath ac 1 tywel llaw i bob person yn gynwysedig yn y pris. Ar gyfer defnydd yn y bwthyn yn unig - dim ar gyfer y traeth.

Cot teithio, cadair uchel a giât diogelwch ar gael. (dewch â’ch dillad eich hun ar gyfer y cot os gwelwch yn dda).

Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig.

Ystafell golchi dillad ar wahân gaiff ei rhannu rhwng y 3 bwthyn sydd wedi eu lleoli ar iard y fferm. Mae hon yn cynnwys:

• peiriant golchi a sychu dillad, y ddau ar fesurydd arian,
• rhewgell.

Gellir aros yma am gyfnodau byrrach yn ystod y tymor tawel. Gweler mwy o fanylion o dan ‘Prisiau'.


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 5 star
 • Cysgu hyd at 5
 • 2 bedrooms: 1 double, 1 family (double & single)
 • Baby friendly
  Enclosed garden
  Ground floor bedroom(s)
  On a Farm
  Shop / pub within 1 mile
  Wi-fi / Internet
  Within 5 miles to beach
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  Clean, comfortable & homely.
  Mee Ling from West Midlands, Oct 2017

  Gorgeous little cottage, perfect for our family of 4. Really cosey and comfortable, slept like a baby in the four poster bed. Older son enjoyed the trampoline on site. Will definitely be coming back.
  Tip: Abersoch beach is a must.
  Family from Nottinghamshire, Oct 2016

  Real home from home.
  Recommendtaions: Beaches, railways, The Ship
  Friends from Staffordshire, Jul 2016

  Well appointed, clean and comfortable.
  We really enjoyed the wonderful beaches, just fabulous.
  Family from Wigan, Jul 2015

  Very homely, settled in immediately
  Don't miss a visit to the Ffestiniog railway
  Family from Yorkshire, Apr 2015

 
 


Eiddo gwyliau eraill ar y safle...

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 bunk)
 • Rates
  £290.00 - £570.00
Llety gwyliau hunan-ddarpar moethus ym Mhen Llyn, Gogledd Cymru. Cyn ei adnewyddu, arferai apartment gwyliau Llofftstabl fod yn llofft stabl go iawn lle’r oedd gweision y fferm yn cysgu. Saif yr apartment hunan-ddarpar ar fferm wartheg, defaid a grawn yng nghanol Pen Llyn. Mae traethau tywod hardd Abersoch, Aberdaron, Nefyn a gweddill traethau’r penrhyn i gyd o fewn cyrraedd hawdd.
gweld manylion

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

 • Sleeps up to 7 (3 bedrooms: 1 king, 1 twin, 1 triple)
 • Rates
  £430.00 - £950.00
Bwthyn gwyliau 5 seren ynghanol Pen Llŷn, Gogledd Cymru. Hen ysgubor wedi ei thrawsnewid yw’r bwthyn hwn gyda phatio a dodrefn gardd ei hun, sy’n cynnig llecyn delfrydol ar gyfer pryd alfresco neu ymlacio yn yr haul. Mae’r ardd amgaeedig (barbiciw, siglenni, llithren, goliau pêl droed, den, tŷ chwarae a thrampolîn) yn ffefryn mawr gyda theuluoedd ac mae traethau tywod hyfryd Pen Llyn i gyd gerllaw.
gweld manylion