Bwthyn 5 Seren ger Bannau Brycheiniog

Bwthyn 5 Seren ger Bannau Brycheiniog | Hafan Myrddin

Bwthyn godidog i 8 mewn man heddychlon ger Bannau Brycheiniog, gyda llyn yn yr ardd. Delfrydol ar gyfer archwilio neu ymlacio yn yr ardal arbennig hon o Gymru.

Discounts

Bookings of 7 nights or more made within 14 days of travelling discounted by 10%

1-2 guests: 10%

10% discount will be applied to full weeks after the first week

Bwthyn 5 Seren ger Bannau Brycheiniog

Mae’r bwthyn 5 seren hwn, sy’n enillydd gwobr cynaladwyedd, wedi ei leoli mewn llecyn gwledig a thawel ger Bannau Brycheiniog. Ail-adeiladwyd ac ail-gynlluniwyd Hafan Myrddin i raddau helaeth gydag arweddion sy’n ffafriol yn nhermau ecoleg ac alergeddau. Ceir llyn yn yr ardd a golygfeydd hyfryd cefn gwlad o’i amgylch. Delfrydol i deuluoedd a chyplau sydd eisiau archwilio’r ardal arbennig hon o Gymru, neu ymlacio mewn heddwch a moethusrwydd.

Wedi cael gwobr Aur gan Green Tourism, mae gan y bwthyn baneli ro solar a phympiau gwres o’r ddaear sy’n darparu’r rhan fwyaf o ddwr poeth a gwres llawr y bwthyn hunan ddarpar hwn ger Bannau Brycheiniog. Mae wedi ei ynysu gyda gwlân defaid ac mae’n gynnes a chlyd.

Llawr Gwaelod

Cegin eang gyda llawr derw a’r holl gyfleusterau modern. Popty Rangemaster gyda 2 ffwrn a gril gyda 5 plât poeth, golchwr llestri ac oergell/rhewgell Miele, peiriant golchi a sychwr dillad, microdon a thostiwr, y cyfan gyda gradd ynni A neu A*. Wyneb gweithio o wenithfaen a’r holl gyfarpar cegin wedi eu darparu. Bwrdd bwyd derw yn eistedd 8.

Lolfa helaeth gyda stôf llosgi coed ynghanol yr ystafell. Teledu gyda chwaraewr DVD, dewis o DVDs a Hi-fi gyda doc I-pod. Llyfrau a mapiau o’r ardal a lampau golau dydd i ddarllen. Décor chwaethus gyda soffas steil corsen, cadeiriau a rygiau ar lawr derw. Bwrdd pêl droed maint llawn a chwpwrdd yn llawn gemau.

Ceir hefyd doiled gyda basn ymolchi ar y llawr gwaelod.

Llawr Cyntaf

Prif ystafell wely gyda gwely maint king, byrddau ger y gwely, cwpwrdd dillad a chist o ddroriau, gyda ffenestri yn edrych allan dros gefn y ty. Llawr derw, cloc-radio a chadair. Ystafell ymolchi wlyb en-suite gyda theiliau mosaig ar y waliau a’r llawr, cawod, basn ymolchi a thoiled.

Ystafell wely 2 - Gwely dwbl a byrddau ger y gwely. Cwpwrdd dillad yn y wal, cist o ddroriau, doc I-pod, cloc-radio a chadair. Ystafell ymolchi wlyb en-suite gyda theiliau mosaig ar y waliau a’r llawr, cawod, basn ymolchi a thoiled.

Ystafell wely 3 - Gwely dwbl a byrddau ger y gwely. Cwpwrdd dillad yn y wal, cist o ddroriau a chloc-radio.

Ystafell wely 4 - Gwelyau bync wedi eu hadeiladu yn arbennig gyda matresi sengl maint llawn. Sachau eistedd, desg, rheilen hongian dillad a radio.

Ystafell ymolchi - Bath gyda chawod drosto, basn ymolchi a thoiled.

Gardd

Mae’r gegin yn agor allan ar ardal batio llechfaen gyda dodrefn gardd i 8 a barbeciw Weber. Gwelyau blodau gyda phlanhigion brodorol yn blodeuo ar wahanol adegau o’r flwyddyn a lawnt yn arwain i lawr at y llyn sy’n llawn bywyd gwyllt yn cynnwys pysgod, llyffantod, madfallod, lilïau y dwr ayb. Siglen ddwbl a bwrdd gardd arall gyda chadeiriau ar waelod yr ardd, ger y llyn.

Llenwch y bocs bwydo adar i gael gweld pob math o adar, yn cynnwys teloriaid y cnau, llinosod gwyrddion a chnocellod y coed. Barcudiaid coch a bwncathod yn hedfan uwchben.

Sied gyda chlo i storio beiciau ayb.

Gwybodaeth Ychwanegol

Basged groeso wrth i chi gyrraedd yn cynnwys cynnyrch organic a lleol fel bara ffres, marmaled/jam, sudd ffrwythau, bara brith, wyau, caws a llefrith. (Nodwch efallai y bydd y cynnwys yn amrywio yn ôl pa adeg o’r flwyddyn yw hi neu yn ôl pa mor hir yw eich arhosiad.

Darperir tywelion a dillad gwely.

Trydan a gwres yn gynwysedig. Darperir coed tân ar gyfer y stôf llosgi coed hefyd.

Wrth gyrraedd byddwch yn cael eich cyfarch a’ch croesawu gyda phecyn o fwydydd lleol / organig.

Mae’r perchennog yn ymofyn blaendal ad-daladwy o £50 wrth i chi gyrraedd i’w ad-dalu ar ôl i chi adael.

Lloriau pren lleol a gwres o dan y llawr drwy’r llety hyfryd hwn ym Mannau Brycheiniog.

Wifi a mynediad at ffôn ar gyfer gwneud galwadau o fewn y DU.

Cadair uchel ar gael. Dewch â’ch cot eich hun a dillad gwely ar ei gyfer os gwelwch yn dda.
Ni chaniateir ysmygu yn y ty na’r ardd ac ni chaniateir cwn/anifeiliaid anwes. Gofynnir i westai gymryd gofal o amgylch y llyn.

Mae’r canlynol yn cael eu darparu yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad:

Cegin: te masnach deg, coffi, siwgr, halen, pupur a rhywfaint o herbiau a sbeisys, hylif golchi llestri, glanhawr ‘cream’, tabledi ar gyfer y peiriant golchi llestri, glanhawr arwynebedd a.y.b. Mae’r gegin hefyd yn cynnwys papur tywel, llieiniau golchi llestri, cadachau llestri, ffoil, clingffilm, bin liners, cyfleusterau adnewyddu.

Ystafell Ymolchi: hufen dwylo, sebon hylif, hancesi a thoiled rôl.

Cynnyrch glanhau cyffredinol: sugnwr llwch.

*Yn 2007 derbyniodd y bwthyn gwyliau hwn Wobr Cynaladwyedd Sir Gaerfyrddin.


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 5 star
 • Cysgu hyd at 8
 • 4 bedrooms: 1 king, 2 doubles, 1 bunk
 • Baby friendly
  Enclosed garden
  Log fire
  Wi-fi / Internet
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  It was lovely time. The house is absolutely amazing.

  Very clean and well equipped. Great service. We all wish we could stay longer or forever :)


  Botanic Garden is very nice place to visit. We enjoyed walking
  The Rally Fans , Dec 2013

  “A home from home!”

  We have stayed here twice this year, once in May & once in October & will certainly be back!

  The whole experience from booking, to arrival & the greeting & tour from Ralph, to the actual stay was first class!

  The house was spotless, very comfortable & the kitchen had everything you required.

  The grounds are lovely & was a treat to watch the birds on the feeder.

  Overall I can heartily recommend this property to anyone, for the welcome, comfort, amenities, location/surrounding areas.

  Thanks for two lovely stays!
  V. Couchman, Oct 2013

  Please don't stay here: I want it for myself.
  Utterly perfect. Simple, charming, efficient, unfussy, cosy. Sell it to me now!
  I was worried that it wasn't 'quaint' not so. eco-friendly and utterly lovely. A well thought out, well appointed, gorgeous place to stay. And plenty of cutlery for more than one course.
  The only thing missing was a champagne cooler. And that's being fussy.
  Brilliant!
  Simon, May 2013

  “A great home from home in a tranquil setting”


  This is our second stay at the lodge and am pleased to say everything was just as good as we remembered the first time. From the friendly welcome, to the welcome basket of local produce right through to the high quality accommodation and the lovely setting the property provides a perfect escape from the rest of the world. Rarely have we found a holiday let with such a high class finish with a contemporary yet homely feel. The garden and local walks were great for the children and on the very wet day we had, the log burner, the table football and the very well stocked games cupboard game in very handy (as did Sky TV and the wifi connection i am ashamed to say).


  The Lodge is perfectly located for exploring Mid and West Wales and this time we made it down the Gold Mine just a few miles away. Overall a first class experience, I would say a real home from home - just my home isnt as good so i would be doing it down!!!
  Chris Mc, Nov 2012

  “Best accommodation we have stayed it felt like home worth every penny.'


  Great location property is very clean and comfortable and greeted with warm welcome. We were lucky with the weather there were only a few light showers during the week. It was nice to sit out in the garden and relax a perfect place to unwind. The children had a swing and big garden to run around. Pond was a great feature kids loved it. One evening we lit the log fire nice feature and added a nice touch to the property. I have to say the ensuite shower is amazing. Beds were confortable and clean.
  There is supermarket co-op nearby really handy.
  Place catered for children a lot of board games and table football.
  Nice Indian restaurant nearby called Indian lounge service and food was outstanding
  Nice relaxing walks and wonderful views nearby.
  A visit to Dinefwr Park /Castle and Aberglasney Gardens/House recommended. Sgwd-yr-Eira located in ‘waterfall country also recommended. There is a lot to explore around the Brecon Beacons.
  Well done Henllys Lodge we will recommending this place to our friends and family and we will be back.
  travelworlduk , Jul 2012