Bwthyn Gwyliau Moethus ger Llanberis, Gogledd Cymru

Bwthyn Gwyliau Moethus ger Llanberis, Gogledd Cymru | Jasmine Bach

Saif bwthyn gwyliau Jasmine Bach mewn lleoliad gwych ger Llanberis a Chaernarfon, yn Eryri, Gogledd Cymru, Llecyn preifat, 4 milltir yn unig o droed y Wyddfa.

Bwthyn Gwyliau Moethus ger Llanberis, Gogledd Cymru

Saif bwthyn gwyliau Jasmine Bach mewn lleoliad gwych ger Llanberis a Chaernarfon, yng Ngogledd Cymru, 4 milltir yn unig o droed y Wyddfa. Ymhlith yr atyniadau lleol ceir Castell Caernarfon, trên stêm i Ryd Ddu, trac beicio, Trên Bach yr Wyddfa a llwybr cerdded i’r pegwn, Llyn Padarn, Mynydd Trydan a Rheilffordd Llyn Llanberis. Mae’r bwthyn hefyd o fewn 1 filltir i bentref Llanrug gyda nifer o siopau cornel, cigydd arbennig, swyddfa’r post a thafarn.

Llawr Gwaelod

Mae’r Gegin, a’r Ystafell Fyw / Bwyta yn ardal gymdeithasol. Cynllun agored gyda nenfwd uchel a llawr teils. Cegin siâp L yn cynnwys oergell / rhewgell dal, popty a hob, microdon, golchwr llestri, tegell a thostiwr. Bwrdd bwyd ar un pen a’r lolfa ar y pen arall gyda seti lledr, teledu a sianeli am ddim, DVD a ffenestr fawr yn edrych dros yr iard, y caeau a Sir Fôn ar y gorwel.

Ystafell wely ddwbl mewn lleoliad heddychlon ar ben pellaf y bwthyn gyda ffenestr fawr sy’n gadael llawer o olau i mewn. Carped ar lawr a cherrig gwreiddiol y wal yn dangos, cwpwrdd dillad mawr gyda droriau, drych a byrddau ger y gwely gyda goleuadau cyffwrdd.

Ceir dwy ffenestr yn yr ystafell twin cyntaf – gyda silffoedd mawr, un tu ôl i bob gwely. Cwpwrdd dillad sengl hen ffasiwn gyda drych, gwaith cerrig gwreiddiol ar y waliau, carped a byrddau ger y gwely gyda goleuadau cyffwrdd.

Mae’r to ar osgo yn ychwanegu cymeriad a chynhesrwydd i’r ail ystafell twin. Ystafell heddychlon gyda charped, drych a chwpwrdd dillad yn y wal.

Noder fod un gris fechan yn arwain i'r ystafell ddwbl ac i un o'r ystafelloedd twin.

Bathrwm golau gyda ffenestr velux. Llawr teils, bath gyda chawod drydan drosto, sinc a thoiled.

Iwtiliti yn cynnwys peiriant golchi dillad, dadleithydd fel y gellir sychu golch, dillad gwlyb ac esgidiau yn hwylus dros nos.

Gardd

Iard breifat gyda waliau cerrig a phlanhigion dringo sy’n creu preifatrwydd. Golygfeydd dros gaeau agored draw i Sir Fôn (gall machlud haul fod yn wefreiddiol gyda’r nos). Un fainc ardd, bwrdd metal a dwy gadair fetel.

Gwybodaeth Ychwanegol

Caniateir anifeiliaid anwes – Un ci ufudd (£10 ychwanegol yn daladwy i’r perchennog wrth gyrraedd)

Dillad gwely yn gynwysedig

Tyweli £2.50 y pen

Darperir cot a chadair uchel

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Parcio am ddim

Dim ysmygu yn y bwthyn


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 4 star
 • Cysgu hyd at 6
 • 3 bedrooms: 1 double, 2 twin
 • Baby friendly
  Ground floor bedroom(s)
  Pet-friendly
  Shop / pub within 1 mile
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  A very welcoming property and hosts and a great location for our activities!!!
  Recommends: Take the single track road over to Llanberis, it is worth the hill climb!!! Electric mountain!!!
  Family from Abingdon, Sep 2017

  Very helpful host - lovely cottage well located for walking the Snowdon range. Paddle Boarding on Lake Padarn - great family fun, enjoyed the train from Porthmadog to Ffestiniog but found Snowdon very busy.
  Andrew from Norfolk, Jun 2017

  We had a lovely stay at Jasmine Bach. Our host was very welcoming and the house was perfect for us.
  Jude from Philadelphia, USA, May 2017

  What a lovely cottage with stunning views. Excellent service. Owners were friendly offering tips on what to do. Pub in the village does lovely food and is also friendly.
  Deborah from Carmarthen, Apr 2017

  It was a home from home. Everything was provided, well thought out by the owner.
  Places to go: Surf Snowdonia, Llandudno, Beddgelert, Anglesey
  Places to eat: The Stables in Betws-y-Coed, lovely tea room in Beddgelert
  Teleri from Aberteifi, Feb 2017