Bwthyn 5 seren ger Aberystwyth, Canolbarth Cymru

Bwthyn 5 seren ger Aberystwyth, Canolbarth Cymru | Llety'r Buarth

Mwynhewch y gorau o ddau fyd yn y bwthyn gwyliau 5 seren hwn ger Aberystwyth. Cyfleus ar gyfer yr arfordir a mynyddoedd y Cambrian ac yn berffaith i deuluoedd.

Discounts

4 nights for the price of 3: 09 Oct 2017 to 22 Dec 2017

Bwthyn 5 seren ger Aberystwyth, Canolbarth Cymru

Mwynhewch y gorau o ddau fyd yn y bwthyn gwyliau 5 seren hwn, sy’n gyfleus ar gyfer yr Arfordir a Mynyddoedd y Cambrian. Wedi ei leoli mewn dyffryn hardd a heddychlon gyda golygfeydd gwefreiddiol o fryniau tonnog - 1 filltir o bentref Tal-y-bont gyda tafarn, siop, ardal chwarae i blant ayb. Taith fer i’r gorllewin ac fe ddewch at draethau hardd y Borth ac Ynys Las, gyda thref arfordirol boblogaidd Aberystwyth 8 milltir i’r de a thref hanesyddol Machynlleth 11 milltir i’r gogledd.

Llawr Gwaelod

Ystafell fwyta a chegin. Steil gwledig gyda dodrefn derw. Bwrdd bwyta a 6 chadair, teledu a radio, oergell/rhewgell, popty trydan a golchwr llestri gyda llawr llechfaen.

Iwtiliti gyda mynediad i batio mawr yn y cefn. Peiriant golchi dillad a sychwr.

Ystafell ymolchi gyda chawod uwchben y bath.

Lolfa gyda llawr derw, swît 3 rhan gyda lle i 6 eistedd, teledu Freeview a DVD, bwrdd coffi, bwrdd coffi, tân nwy (effaith stôf llosgi coed) a drysau gwydr yn agor i batio arall gyda bwrdd a 6 o gadeiriau.

Llawr Cyntaf

Mae gan y bwthyn 5 seren hwn 2 ystafell wely fawr gyda lloriau derw. Mae gany ddwy en-suite yn cynnwys cawodydd a llechi ar lawr, cyfuniad o wlâu 'king' a sengl, bwrdd gwisgo, cwpwrdd dillad, droriau ger y gwelyau ac otoman. Mae teledu yn y ddwy ystafell a gellir gweld cip o’r môr o ffenestr yr ystafell wely isaf.

Gardd

Gardd fawr amgaeedig gyda dodrefn gardd a lein ddillad. Lawnt gyda lôn a pharcio o fewn y gatiau blaen.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwlau a thywelion yn cael eu darparu
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Cot teithio, cadair uchel a giât grisiau ar gael. Dewch a'ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot
 • Platiau a phowleni plastig i blant yn cael eu darparu.
 • Yn fodlon derbyn 1 ci
 • Wi-fi ar gael
 • Dim ysmygu
 • Parcio preifat.
 • Tân nwy yn y lolfa a gwresogyddion storio.
 • Gwyliau teulu moethus a gwyliau byr ar gael yn y bwthyn hwn - dewch o hyd i fwy o wybodaeth o dan 'Prisiau'


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 5 star
 • Cysgu hyd at 6
 • 2 bedrooms: king & single in both
 • Baby friendly
  Enclosed garden
  Pet-friendly
  Shop / pub within 1 mile
  Wi-fi / Internet
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  A fourth visit and the stay just gets better! Evan your hospitality award on behalf of Carol was so appropriate and deserved. This continues to be a haven to explore the Countryside and Cardigan Bay Coastline.
  Thank you is inadequate but sent with deep and heartfelt sentiments.
  Steven & Glenda Taylor, Hampshire, Sep 2017

  Thank you for looking after us again with such care and consideration on our 2nd stay in your wonderful cottages.Perfect combination of 3 nights in the hill cottage and a week here. We go home feeling very relaxed and visited some lovely places as ever Borth,Ynyslas,DevilsBridge,Cardigan,Aberaeron,Aberdovey,Aberporth,Tresaith beaches. Black Lion Talybont serves wonderful food and atmosphere,spent several evenings there!!
  The welcome hamper was very tasty indeed and a special touch as well as all other special attention and loving care put into all of the cottages, can't wait to return,hopefully in Spring.
  Michelle & Dougie,Derbyshire, Sep 2017

  Another amazing holiday, wonderful cottages and a wonderful host in Evan. Thank you for making our holiday so memorable. Looking forward to seeing you in a couple of weeks with Mam & Dad.
  Steve Mayer,Vicky,Pete,Max & Leo Clampett Macclesfield Cheshire., Aug 2017

  First class accommodation in an excellent location,ideal for visiting areas of interest and beauty and very peaceful and relaxing at night.
  Cannot praise Evan enough for his warm welcome and hospitality. If you have kids I would recommend crabbing at the harbour in Aberaeron
  Wooran & Morris Families, Scotland, Aug 2017

  Thank you so much for your very warm welcome, exceptional welcome goodies and for making our stay most enjoyable. We have thoroughly enjoyed our week in Helygen and will not hesitate to recommend this wonderful accommodation to our family and friends. Your attention to ensure everything was provided for a very comfortable stay was much appreciated.
  Ian,Jacki,Lewis,& Christy Gregg Coleraine,Northen Ireland, Jul 2017

 
 


Eiddo gwyliau eraill ar y safle...

Aberystwyth, West Wales, Wales

 • Sleeps up to 6 (2 bedrooms: king & single in both)
 • Rates
  £525.00 - £1145.00
Bwthyn gwyliau 5 seren ger Aberystwyth, mewn llecyn perffaith ar gyfer gwyliau i deulu yng Nghanolbarth Cymru. Ymlaciwch ar lan y môr, cerdded a beicio trwy lonyddwch cefn gwlad, gwylio’r barcud coch yn cael eu bwydo ac ymweld ag atyniadau teuluol yr ardal. Ymhlith y rhain mae'r Animalariwm, Labrinth y Brenin Arthur, holl gyfleusterau Aberystwyth a thaith ar y trên stêm i Bontarfynach.
gweld manylion