Bwthyn Gwyliau Heddychlon yng Nghanolbarth Cymru

Bwthyn Gwyliau Heddychlon yng Nghanolbarth Cymru | Cwmbach y Biga

Bwthyn gwyliau moethus i 7 yng Nghanolbarth Cymru sy’n mwynhau un o’r safleoedd mwyaf heddychlon yn y wlad. Perffaith am wyliau o gerdded, beicio neu ymlacio.

Discounts

1-4 guests: 20% minimum of 2 nights

Bwthyn Gwyliau Heddychlon yng Nghanolbarth Cymru

Mae bwthyn gwyliau Cwmbach y Biga yn cynnig lleoliad cefn gwlad pictiwresg ger tarddle’r afon Hafren. Mae’n bendant yn un o’r gwyliau coedwig mwyaf heddychlon a llonydd sydd gan Gymru i’w gynnig. Gwnewch y mwyaf o’r amrywiaeth o gyfleoedd awyr agored ar drothwy eich drws megis cerdded, beicio, beicio mynydd a marchogaeth. Neu gorffwyswch a mwynhewch sisial naturiol yr afon a gosteg mynyddoedd cyfagos Canolbarth Cymru. Disgownt deiliadaeth isel - 1 i 4 o westeion yn derbyn disgownt o 25% drwy gydol y flwyddyn.

Llawr Gwaelod

Bwthyn caban coed ar gynllun agored clud yw Cwmbach y Biga, sy’n eich croesawu’r gynnes wrth i chi gerdded i mewn.

Mae gan yr ardal fyw wres o dan y llawr moethus, stôf llosgi coed draddodiadol a theledu o flaen dwy soffa ledr, sydd yn berffaith ar gyfer nosweithiau clud i mewn.

Mae’r gegin wedi ei lleoli ar du blaen yr eiddo, ac mae’n gwbl gyfarparedig gyda phopty hob, oergell/rhewgell, microdon, peiriant golchi dillad, peiriant golchi llestri, tostiwr a chymysgwr/clorian. Mae yna ystod helaeth o offer coginio a llestri, felly mae’n sicr yn teimlo’n gartrefol.

Mae’r gegin yn edrych dros y patio a’r ardal goediog hyfryd sydd o amgylch y bwthyn gan ei wneud yn un o’r gwyliau coedwig gorau sydd gan Gymru i'w gynnig.

Ystafelloedd Gwely

Ystafell wely ddwbl 1 - Gwely dwbl moethus gyda chwpwrdd dillad y gellir cerdded i mewn iddo, ac felly gyda digonedd o le i ddillad a chesys. Naill ochr i’r gwely mae yna gist ddroriau, lamp ochr y gwely a drych hyd llawn.

Ystafell wely ddwbl 2 - Ystafell wely ddwbl arall gyda chwpwrdd dillad y gellir cerdded i mewn iddo. Naill ochr i’r gwely mae yna gist ddroriau, lamp ochr gwely a drych hyd llawn.

Ystafell twin gydag ystafell gawod en-suite - dau wely sengl gyda chwpwrdd dillad y gellir cerdded i mewn iddo, cist ddroriau , lamp a drych hyd llawn. Mae’r ystafell wely hon yn cynnwys drws gyda mynediad ramp sydd yn ddelfrydol ar gyfer pobl gydag anawsterau symud. Ystafell gawod en-suite gyda thoiled, cawod a basn llaw. Mae’r olygfa wledig wefreiddiol o’r ystafell yn ychwanegiad gwerth chweil.

Ystafell wely sengl - gwely main sengl gyda chwpwrdd dillad y gellir cerdded i mewn iddo, cist ddroriau, lamp ochr gwely a drych hyd llawn. Mae gan yr ystafell olygfa braf o’r bryn y tu ôl i’r bwthyn.

Cyntedd - Mae gan y cyntedd ddigonedd o le storio ar gyfer esgidiau a chotiau ar ôl bod allan yn yr awyr agored.

Gardd

Patio wedi ei balmantu gyda border o lwyni, barbeciw carreg a bwrdd a chadeiriau y tu allan yn edrych dros yr ardal laswellt. Mae yna hefyd bwll mawr a llwybr yn ei amgylchynu.

Gwybodaeth Ychwanegol

Trydan a gwres yn gynwysedig.

Darperir logiau ar gyfer y stôf llosgi coed.

Darperir dillad gwely a llieiniau te. Gofynnir i ymwelwyr ddod â’u tywelion eu hunain.

*Nodwch os gwelwch yn dda fod y perchennog yn gofyn am daliad diogelwch o £250 cyn i chi gyrraedd, i’w ad-dalu ar ôl i chi adael.

Ystafell foeler ar wahân ar y safle i sychu dillad gwlyb.

Ysgubor ar wahân i storio beiciau.

Darperir cot a chadair uchel ar gais. Dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Parcio ar gyfer hyd at bedwar o geir.

Nodwch os gwelwch yn dda nad oes yna signal ffôn symudol yn y bwthyn.

Croeso cynnes i gerddwyr, beicwyr a marchogwyr.

Derbyniodd y bwthyn Wobr Aur gan Gynllun Gwyrdd Busnesau Ymwelwyr.

Croeso i un anifail anwes am ffi ychwanegol o £20.

Stablau ar gyfer pum ceffyl. Ffi ychwanegol o £5 y ceffyl, y noson ar gyfer pori dros nos.

Noder fod bond diogelwch o £250 yn ofynnol cyn eich arhosiad a gellir prosesu hwn trwy 'rag-awdurdodi' eich carden.


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 4 star
 • Cysgu hyd at 7
 • 4 bedrooms: 2 doubles, 1 twin, 1 single
 • Baby friendly
  Ground floor bedroom(s)
  Log fire
  Pet-friendly
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  How much we all enjoyed our stay at Cwmbiga Bach, and to thank you and your family for allowing us to stay in your lovely cottage. You all made us so welcome and nothing was to much trouble for your lovely daughter and son in law. Please tell your daughter I will be looking for the plant...she will know which one I mean..Once again many many thanks
  Dianne Ashford, Aug 2017

  Absolutely wonderful. Had a very relaxed time. Sarah has been extremely helpful. Enjoyed the Welsh cake and the jam thoroughly. The walks, the streams, the hills were great to explore. Thank you very much for your hospitality. Would highly recommened to family + friends.
  Gulati's, Aug 2017

  It was a fantastic holiday. The cottage is very cozy and nice. Susan and Peter were very helpful in planning our stay. Thank you for everything. It was a very memorable holiday. . We had a great time!! Love from Sri Lankans in Manchester :)
  Nuwan Dias, Aug 2017

  Fantastic premises, lovely scenic views, just what our family needed 2 days to switch off enjoy each other, the surroundings, beach is 40 mins away. We had a great time we will be back for sure.
  Seoma Yousef, Aug 2017

  Great 4 days here the kids survived with NO WIFI haha tranquil and beautiful setting
  Sarb and Doug, Jul 2017

 
 


Eiddo gwyliau eraill ar y safle...

Llanidloes, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

 • Sleeps up to 7 (4 bedrooms: 2 doubles, 1 twin, 1 single)
 • Rates
  £520.00 - £830.00
Saif y caban pren hyfryd hwn ynghanol cefn gwlad prydferth a heddychlon, wedi ai amgylchynu gan fynyddoedd Canolbarth Cymru a Choedwig Hafren. Gyda stablau ar y safle ac amryw o lonydd a llwybrau hardd y gellir ymuno â hwynt o fewn milltir, mae Bwthyn y Biga yn berffaith ar gyfer gwyliau o farchogaeth, beicio neu gerdded. Mae dwy afon hiraf Cymru yn cychwyn yma ac mae Llyn Clywedog, sy’n adnabyddus am ei bysgota a hwylio, lai na milltir i ffwrdd.
gweld manylion