Gwyliau Caban Pren Moethus, Canolbarth Cymru

Gwyliau Caban Pren Moethus, Canolbarth Cymru | Bwthyn y Biga

Caban pren moethus i 7 wedi ai amgylchynu gan fynyddoedd Canolbarth Cymru a Choedwig Hafren. Perffaith ar gyfer gwyliau yn cerdded, yn beicio neu yn marchogaeth.

Discounts

1-4 guests: 20% minimum of 2 nights

Gwyliau Caban Pren Moethus, Canolbarth Cymru

Saif y caban pren hyfryd hwn ynghanol cefn gwlad prydferth a heddychlon, wedi ai amgylchynu gan fynyddoedd Canolbarth Cymru a Choedwig Hafren. Gyda stablau ar y safle ac amryw o lonydd a llwybrau hardd y gellir ymuno â hwynt o fewn milltir, mae Bwthyn y Biga yn berffaith ar gyfer gwyliau o farchogaeth, beicio neu gerdded. Mae dwy afon hiraf Cymru yn cychwyn yma ac mae Llyn Clywedog, sy’n adnabyddus am ei bysgota a hwylio, lai na milltir i ffwrdd. GOSTYNGIAD GRWPIAU BACH: 1-4 gwestai yn cael 25% i ffwrdd drwy gydol y flwyddyn.

Llawr Gwaelod

Croesewir chi i Fwthyn y Biga gan ystafell fyw fawr agored a chlyd.

Ceir gwres o dan y llawr yn yr ystafell hon yn ogystal â stôf goed o flaen dwy soffa ledr foethus - perffaith ar gyfer y nosweithiau cysurus hynny o flaen y tân.

Lleolir y gegin yn nhu blaen y llety ac mae’n cynnwys cyfleusterau megis popty a hob, oergell/rhewgell, microdon, peiriant golchi dillad, golchwr llestri, tostiwr a chymysgydd/clorian. Ceir amrediad helaeth o offer a llestri coginio sy’n rhoi naws gartrefol iawn i’r llety.

Mae’r gegin yn edrych allan dros y patio a’r coed o amgylch y bwthyn.

Ystafelloedd Gwely

Ystafell wely ddwbl 1 - Gwely dwbl moethus gyda digon o le i’ch dillad. Bob ochr i’r gwely ceir cist o ddroriau, lampau darllen a drych hyd llawn.

Ystafell wely ddwbl 2 – Ail wely dwbl gydag ystafell cadw dillad. Bob ochr i’r gwely ceir cîst o ddroriau, lampau darllen a drych hyd llawn.

Ystafell wely twin gydag ystafell ymolchi en suite - 2 wely sengl gydag ystafell cadw dillad, cîst o ddroriau gyda lamp a drych hyd llawn. Mae’r ystafell hon yn elwa o gael drws allanol gyda mynediad ramp hefyd sy’n ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer pobl gydag anawsterau symud. Ystafell en suite yn cynnwys toiled, cawod a basn dwylo. Mae’r olygfa wefreiddiol o’r ystafell hon hefyd yn werth ei gweld.

Ystafell wely sengl – Gwely sengl gydag ystafell cadw dillad, cîst o ddroriau, lamp wrth erchwyn y gwely a drych hyd llawn. Ceir golygfa hyfryd o’r bryn tu ôl i’r bwthyn o’r ystafell hon.

Cyntedd – gofod digonol i storio esgidiau a chotiau.

Gardd

Patio palmantog gyda llwyni o’i amgylch, barbiciw cerrig, gyda bwrdd a chadeiriau allannol yn edrych dros y glaswellt. Ceir llyn mawr gyda llwybr o’i amgylch hefyd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Darperir coed tân ar gyfer y stôf goed hefyd

Darperir dillad gwely a thywelion sychu llestri. Mae gwesteion angen dod a’u tywelion eu hunain.

Ystafell wresogi ar wahân ar y safle i sychu dillad gwlyb

Ysgubor ar wahân i storio beiciau

Darperir cot ar gais

Lle parcio ar gyfer hyd at 4 car

Croeso mawr i gerddwyr, beicwyr a marchogwyr ceffylau

Gwobr Aur gan y Cynllun Busnes Twristiaeth Gwyrdd

Croesewir un anifail anwes am ffi ychwanegol o £16

Stablau ar gyfer 5 ceffyl. Ffi ychwanegol o £5 y ceffyl / y noson i bori dros nos.

Noder fod bond diogelwch o £250 yn ofynnol cyn eich arhosiad a gellir prosesu hwn trwy 'rag-awdurdodi' eich carden.


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 4 star
 • Cysgu hyd at 7
 • 4 bedrooms: 2 doubles, 1 twin, 1 single
 • Baby friendly
  Ground floor bedroom(s)
  Log fire
  Pet-friendly
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  Things we found LOVELY: the cottage, susans welcome cake, Peter + family + Betty, Welsh people in general, nature + beach + ocean + resevoir, sheep, the weather (not really), the stove!!! Hiking, etc, etc, etc….
  Hanna, Bjoru, Jenny, Rolf from Hamburg, Jul 2017

  Had a wonderful time, really nice place to stay the cabin was wonderful! Nice walks and a lot too see thank you very much :)!!
  Andy, Anthony, Glynn, Inga, Inara, Caspers, Arthers, Manchester and Latvia, Jun 2017

  Loved the secluded, idyllic setting of the cottage. Who said there were more sheep in NZ? Thank you Peter for the Welsh welcome and yummy cakes.
  Daphne Nock, Wiltshire, Sep 2016

  Fabulous 60th birthday present. Yet another fabulous, quiet and peaceful, amazing visit to our favourite place in all the world (next to our own home). Oeter and Susan have always done something new, added something extra each time we visit the Dynamic Duo! Don't know how they do it all, but, thank all goodness they do! xxx
  Lyn and Tom, Royal Sutton Coldfield, Sep 2016

  Thanks, had a wonderful time. A great base to explore central Wales & Cambrian Coast. Felt we were really part of nature & had a good sense of rural Wales. Thanks to Peter for all the useful advice and help during our stay!
  Franks Family, Weybridge, Aug 2016

 
 


Eiddo gwyliau eraill ar y safle...

Llanidloes, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

 • Sleeps up to 7 (4 bedrooms: 2 doubles, 1 twin, 1 single)
 • Rates
  £520.00 - £830.00
Mae bwthyn gwyliau Cwmbach y Biga yn cynnig lleoliad hyfryd ynghanol cefn gwlad, nid nepell o darddiad yr Afon Hafren. Wedi ei amgylchynu gan Goedwig Hafren a mynyddoedd canolbarth Cymru, mae’n un o’r bythynnod gwyliau mwyaf heddychlon yn y wlad. Gwnewch y mwyaf o’r amrediad o gyfleoedd awyr agored ar drothwy eich drws, yn cynnwys cerdded, beicio, beicio mynydd a marchogaeth. Neu ymlaciwch yn y bwthyn i sŵn y nant a’r byd natur o’ch cwmpas.
gweld manylion