Bwthyn Gwyliau 5 Seren gyda golygfa o'r môr ym Mhenrhyn Llyn

Bwthyn Gwyliau 5 Seren gyda golygfa o'r môr ym Mhenrhyn Llyn | Beudy Lleuddad

Ymlaciwch yn y bwthyn 5 seren hwn, sydd â golygfa syfrdanol o’r môr ym Mhenrhyn Llyn. Gwnewch fawr ddim neu gwnewch y mwyaf o'i leoliad canolog. Cysgu 6

Discounts

Up to 10% discount for holidays taken between 20 Oct 2017 and 26 Oct 2017 minimum of 7 nights maximum of 7 nights

Bwthyn Gwyliau 5 Seren gyda golygfa o'r môr ym Mhenrhyn Llyn

Dewch i ymlacio a chael eich ysbrydoli gan y bwthyn gwyliau 5 seren hwn, sydd â golygfa syfrdanol o’r môr ym Mhenrhyn Llyn. Wedi’i leoli mewn man heddychlon gyda golygfeydd anhygoel, mae yn le perffaith i ymlacio, darllen a gwneud fawr o ddim drwy gydol y gwyliau - heblaw am farbeciw neu ddau efallai. Fodd bynnag, gyda Phenrhyn Llyn yn le mor adnabyddus, mae'r lleoliad canolog hwn yn sicr yn ei gwneud hi'n werth mynd i ddarganfod beth sydd mor arbennig am y lle.

Llawr Gwaelod

Cegin fawr, lliw hufen gyda bwrdd ty fferm pinwydd. Ystafell â tho uchel gyda thrawstiau, a llawr moethus o lechi â gwres yn dod oddi tano. Mae popeth y bydd eu hangen arnoch ar gael yn y gegin, gan gynnwys peiriant golchi llestri, micro-don, oergell/rhewgell a pheiriant coffi hollbwysig i’ch paratoi ar gyfer yr awyr iach Gymreig!

Llawr derw yn yr ystafell fyw, a chadeiriau esmwyth lledr mawr a chyfforddus. Daw’r teledu sgrin fflat gyda chwaraewr DVD a chonsol Nintendo Wii - perffaith i deulu neu grwp.

Ystafell wely ddwbl 1 - gwely dwbl haearn lliw hufen gyda golygfeydd syfrdanol o’r môr a chefn gwlad, a wal gerrig hardd.

Ystafell wely ddwbl 2 - gwely dwbl haearn lliw hufen gyda golygfeydd ardderchog o’r môr a chefn gwlad.

Ystafell ymolchi gyda baddon trawiadol a chawod ar lefel y llawr, rheiliau tywel wedi’u gwresogi a gwres dan y llawr - rhai o nodweddion 5 seren y bwthyn hwn.

Llawr Cyntaf

Ar ben y grisiau mae ystafell glyd gyda theledu arall a bag ffa mawr ledr. Mae hefyd chwaraewr DVD, Playstation 2, teganau a gemau yn yr ystafell hon - lle perffaith i’r plant.

Ystafell twin mewn croglofft draddodiadol ac mae modd ei chyrraedd drwy’r ystafell glyd, ac mae ganddi fondo gogwyddol a wal gerrig wreiddiol.

Gardd

Yn y bwthyn moethus hwn, mae'r ardal batio yn y lle delfrydol - o flaen tirwedd godidog, a gyda seddi i ymlacio ac edmygu'r olygfa arbennig o'ch amgylch.

Tu ôl i’r bwthyn, mae gardd fawr gymunedol gyda bwrdd a meinciau, a gaiff ei rannu gyda’r ddau fwthyn gwyliau arall sydd ar y safle.

Gwybodaeth Ychwanegol
 • Darparir pecyn croeso o gynnyrch lleol i bawb yn cynnwys Bara Brith cartref.
 • Caiff yr eitemau canlynol hefyd eu darparu yn y bwthyn yn ystod eich arhosiad...
Cegin: papur cegin, lliain llestri, brws a sgwriwr i olchi’r llestri, hylif golchi llestri a thabledi peiriant golchi llestri.
Ystafell Ymolchi: papur ty bach.
Offer cyffredinol: bagiau bin, canhwyllau, matsis, fflach lamp, brillo ac amrywiaeth o offer golchi.
Iwtiliti: Powdr golchi dillad a chyflyrwr ar gyfer peiriant golchi.

Darperir dillad gwely a thywelion dwylo a baddon. Un sychwr gwallt i bob ystafell ddwbl.
 • Mae gwres a thrydan yn gynwysedig. Gwresogydd olew o dan y llawr ar y llawr gwaelod, rheiddiaduron ar y llawr cyntaf.
 • Wifi ar gael
 • Croesewir hyd at ddau gi sy’n ymddwyn yn dda am £25 y ci.
 • Mae modd darparu cot a chadair uchel os gofynnir amdano. Dewch a dillad gwely eich hun ar gyfer y cot.
 • Ystafell olchi gymunedol gyda pheiriant golchi a sychu dillad a all gael eu defnyddio gan holl breswylwyr y bythynnod yn rhad ac am ddim.
 • Dim ysmygu
 • Digonedd o lefydd parcio ar gael
 • Mae’r bwthyn gwyliau moethus hwn yn cynnig gwyliau byr yn ystod y tymor tawel. Darganfyddwch mwy am hyn o dan ‘Prisiau’.
 • Ar gyfer grwpiau mawr, mae lle i 18 person rhwng y 3 bwthyn moethus sydd ar y safle os cânt eu bwcio gyda’i gilydd.
 • Noder fod angen bond difrod ad-daladwy o £150 ( pre auth are eich carden wythnos o flaen llaw)


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 5 star
 • Cysgu hyd at 6
 • 3 bedrooms: 2 doubles, 1 twin
 • Baby friendly
  Ground floor bedroom(s)
  On a Farm
  Pet-friendly
  Wi-fi / Internet
  Within 5 miles to beach
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  Excellent
  Converted barns in private grounds, at a very high standard. Explore, a warren of hidden gems and no traffic !
  Jim from Preston, May 2015

  A real treat, much nicer than it looks online
  Ben , Jul 2013

  We had a amazing time at the cottage and will be returning

  Lovely beach - park up in a farmer's field - very quiet and completely empty
  The service, booking, and holiday home where all excellent. Thank you :)
  Natalie Jones, Jul 2013

 
 


Eiddo gwyliau eraill ar y safle...

Llangwnadl,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

 • Sleeps up to 18 (9 bedrooms: 5 doubles, 2 twin, 1 with 4 single beds (can be divided into 2 twin rooms))
 • Rates
  £1160.00 - £2155.00
Pa le gwell i fynd gyda’ch teulu neu grwp o ffrindiau na’r bwthyn gwyliau mawr, moethus hwn. O Stabal Lleuddad mae machlud hyfryd Penrhyn Llyn i’w weld tu ôl i’r golygfeydd heddychlon o gefn gwlad, gyda’r traeth agosaf ond 2 filltir i ffwrdd. Mewn man canolog i holl atyniadau Penrhyn Llyn, mae hefyd yn y fan delfrydol i fynd i chwilota yn yr ardal odidog hon a darganfod rhai o’i pherlau dirgel.
gweld manylion

Llangwnadl,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £300.00 - £525.00
Wedi ei leoli o fewn ei lawnt breifat, amgaeedig ei hun, mae Corlan Lleuddad yn cynnig llety hunan-ddarpar moethus, arbennig ei naws. Mae atyniadau niferus Pen Llŷn i gyd o fewn ychydig filltiroedd, yn cynnwys pentref glan môr hudolus Aberdaron, y dafarn ar y traeth ym Mhorthdinllaen, Ynys Enlli a thraethau tywod di-ri yn cynnwys Traeth Penllech, 2 filltir o’r bwthyn. Heb sôn am amrediad o fwytai penigamp a thafarndai Cymreig...
gweld manylion

Llangwnadl,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

 • Sleeps up to 8 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 with 4 single beds (can be divided into 2 twin rooms))
 • Rates
  £480.00 - £900.00
Pa le gwell i fynd gyda’ch teulu neu grwp o ffrindiau na’r bwthyn gwyliau mawr, moethus hwn. O Stabal Lleuddad mae machlud hyfryd Penrhyn Llyn i’w weld tu ôl i’r golygfeydd heddychlon o gefn gwlad, gyda’r traeth agosaf ond 2 filltir i ffwrdd. Mewn man canolog i holl atyniadau Penrhyn Llyn, mae hefyd yn y fan delfrydol i fynd i chwilota yn yr ardal odidog hon a darganfod rhai o’i pherlau dirgel.
gweld manylion