Bwthyn Hunan-Ddarpar Moethus Penrhyn Llyn

Bwthyn Hunan-Ddarpar Moethus Penrhyn Llyn | Stabal Lleuddad

Pa le gwell i fynd gyda’ch teulu neu grwp o ffrindiau na’r llety hunan-ddarpar moethus hwn. Golygfeydd hyfryd gyda’r traeth agosaf ond 2 filltir i ffwrdd.

Discounts

Up to 10% discount for holidays taken between 20 Oct 2017 and 02 Nov 2017 minimum of 7 nights maximum of 7 nights

Bwthyn Hunan-Ddarpar Moethus Penrhyn Llyn

Pa le gwell i fynd gyda’ch teulu neu grwp o ffrindiau na’r bwthyn gwyliau mawr, moethus hwn. O Stabal Lleuddad mae machlud hyfryd Penrhyn Llyn i’w weld tu ôl i’r golygfeydd heddychlon o gefn gwlad, gyda’r traeth agosaf ond 2 filltir i ffwrdd. Mewn man canolog i holl atyniadau Penrhyn Llyn, mae hefyd yn y fan delfrydol i fynd i chwilota yn yr ardal odidog hon a darganfod rhai o’i pherlau dirgel.

Llawr Gwaelod
Cegin dderw yn llawn cymeriad gyda llawr llechi, waliau cerrig a bwrdd ty fferm o binwydd sydd â lle i 8 o’i amgylch yn braf. Peiriant golchi llestri, ffwrn a hob drydan, micro-don, peiriant coffi ac oergell/rhewgell yn gynwysedig, ynghyd â’r holl offer eraill y byddwch yn eu disgwyl mewn bwthyn 5 seren. Mae hon yn ystafell hardd gyda tho uchel, sydd â thrawstiau ar ei hyd sy’n llwyddo creu’r teimlad o ystafell ymlaciol a mawr.

Ystafell fyw fawr ar wahân gyda soffas lledr a gwres o dan y llawr - perffaith ar gyfer gêm gymdeithasol o Nintendo Wii ar y teledu mawr sgrin fflat, gêm fwrdd mwy traddodiadol neu noswaith ymlaciol yn gwylio ffilm ar y chwaraewr DVD.

Yn arfer bod yn gartws, mae gan yr ystafell ddwbl ar y llawr cyntaf wely haearn du, teledu wedi’i godi ar y wal, cadeiriau eistedd a bwrdd coffi ar gyfer eich coffi boreol. Drysau patio mawr yn arwain at ardal batio breifat eich hun gyda bwrdd a meinciau.

Mae gan yr ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod faddon sy’n sefyll wrth ei hun, a chawod ar wahân mewn steil ‘ystafell-wlyb’. Rheilen sy’n cynhesu tywelion, toiled a basn, drych wedi’i oleuo a soced eillio gyda gwres o dan y llawr.

Y Llawr Cyntaf
Ar y llawr cyntaf mae yna ystafell ddwbl arall, gyda gwely pinwydd a golygfeydd syfrdanol o’r môr a chefn gwlad.

Dwy ystafell wely twin gyda gwlâu sengl pinwydd a bondo gogwyddol. Mae yna ddrws sy’n cysylltu'r ddwy ystafell twin, mae hyn yn golygu y gallant gael eu defnyddio fel dwy ystafell dwin neu un ystafell i bedwar. Mae’r ardal glyd hon yn berffaith ar gyfer plant.

Ystafell gawod wedi’i theilio gyda rheilen gwresogi tywelion, toiled a basn.

Gardd
Dwy ardal batio gyda byrddau a chadeiriau i fwynhau'r golygfeydd hardd o’r bwthyn. Mae modd edmygu tirwedd syfrdanol Penrhyn Llyn o ochr y bwthyn sy’n wynebu’r de, ac mae’r meinciau ychwanegol yno yn ei wneud yn le delfrydol i ymlacio yn yr haul.

Mae bwrdd gardd arall yn yr ardd gymunedol sydd tu ôl i’r bwthyn. Mae digon o le yn yr ardal hon a chaiff ei rhannu gyda'r ddau fwthyn gwyliau arall sydd ar y safle.

Gwybodaeth Ychwanegol
 • ** AM DDIM- Twrci yn gynwysiedig gyda archeb Nadolig **

 • Hamper croeso wrth gyrraedd sy’n cynnwys Bara Brith cartref, tê Cymreig a chynnyrch lleol fel menyn, wyau, caws a bara.
 • Darperir yr eitemau canlynol hefyd yn y bwthyn...
Cegin: papur cegin, lliain llestri, sgwriwr a brws i olchi’r llestri, hylif golchi llestri a thabledi ar gyfer y peiriant golchi llestri.
Ystafell ymolchi: papur toiled.
Eitemau cyffredinol: bagiau bin, canhwyllau, matsis, fflach lamp, brillo ac amrywiaeth o eitemau glanhau.
Iwtiliti: Powdr a chyflyrydd golchi dillad ar gyfer y peiriant golchi dillad.
 • Dillad gwely, tywelion llaw a baddon yn gynwysedig. Un sychwr gwallt i bob ystafell ddwbl.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig. Gwres olew dan y llawr ar y llawr gwaelod, rheiddiaduron ar y llawr cyntaf
 • Cysylltiad we ddiwifr ar gael
 • Caniateir hyd at 2 gi sy’n ymddwyn yn dda am £25 y ci.
 • Cot a chadair uchel ar gael os bydd cais. Dewch a dillad gwely eich hun ar gyfer y cot.
 • Ystafell olchi gymunedol gyda golchwr a sychwr dillad, gellir eu defnyddio am ddim gan y sawl sy’n aros yn y bythynnod.
 • Dim ysmygu
 • Digon o fannau parcio ar gael
 • Mae bwthyn gwyliau Stabal Lleuddad, Penrhyn Llyn yn derbyn archebion am wyliau byr yn ystod cyfnodau penodol o’r flwyddyn. Ewch at ‘Prisiau’ am fwy o wybodaeth.
 • Er mwyn archebu i grwp, mae lle i 18 gysgu yn y 3 bwthyn moethus sydd ar y safle os cânt eu harchebu gyda’i gilydd.
 • Noder fod angen bond difrod ad-daladwy o £200 ( pre auth are eich carden wythnos o flaen llaw)


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 5 star
 • Cysgu hyd at 8
 • 3 bedrooms: 2 doubles, 1 with 4 single beds (can be divided into 2 twin rooms)
 • Baby friendly
  Ground floor bedroom(s)
  On a Farm
  Pet-friendly
  Wi-fi / Internet
  Within 5 miles to beach
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  A very peaceful and relaxing location with a well equipped holiday home that had plenty of space for 8 adults/teenagers.
  Recommends: Snowdonia - Watkins path.
  Family from Cornwall, Sep 2016

  The standard of accommodation was very high, and everything was clean and comfortable. We love the Llyn Peninsula, in particular the fantastic beaches, Porth Oer (Whistling Sands) being our favourite. Good fish and chips at Sblash in Aberdaron. Snowdonia also easily accessible with fantastic walking and scenery to enjoy.
  Family from Warwickshire, Jun 2016

  An amazing holiday cottage for us all (6 adults & child).
  A warm welcome made even better with the Bara Brith!
  Explored the local beaches, dodged the rain and really relaxed and ate too much!
  A lovely family time and memories enhanced by the cottage and surroundings.
  Forrest family, Jun 2016

  Excellent and made very welcome by the owner.
  Recommended in the area - Local beaches
  Family from Cheshire, Jun 2016

  What a beautiful home to stay in. We only booked a short break but didn't want to leave! Clean and wonderfully presented. We enjoyed the welcome basket. Thank you. Even though it rained, we didn't mind being in the house, plenty of space for 4 adults and 3 children. We will be looking to come again!
  Emma and Richard Snape, Apr 2016

 
 


Eiddo gwyliau eraill ar y safle...

Llangwnadl,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 twin)
 • Rates
  £380.00 - £730.00
Dewch i ymlacio a chael eich ysbrydoli gan y bwthyn gwyliau 5 seren hwn, sydd â golygfa syfrdanol o’r môr ym Mhenrhyn Llyn. Wedi’i leoli mewn man heddychlon gyda golygfeydd anhygoel, mae yn le perffaith i ymlacio, darllen a gwneud fawr o ddim drwy gydol y gwyliau. Fodd bynnag, gyda Phenrhyn Llyn yn le mor adnabyddus, mae'r lleoliad canolog hwn yn sicr yn ei gwneud hi'n werth mynd i ddarganfod beth sydd mor arbennig am y lle.
gweld manylion

Llangwnadl,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

 • Sleeps up to 18 (9 bedrooms: 5 doubles, 2 twin, 1 with 4 single beds (can be divided into 2 twin rooms))
 • Rates
  £1160.00 - £2155.00
Pa le gwell i fynd gyda’ch teulu neu grwp o ffrindiau na’r bwthyn gwyliau mawr, moethus hwn. O Stabal Lleuddad mae machlud hyfryd Penrhyn Llyn i’w weld tu ôl i’r golygfeydd heddychlon o gefn gwlad, gyda’r traeth agosaf ond 2 filltir i ffwrdd. Mewn man canolog i holl atyniadau Penrhyn Llyn, mae hefyd yn y fan delfrydol i fynd i chwilota yn yr ardal odidog hon a darganfod rhai o’i pherlau dirgel.
gweld manylion

Llangwnadl,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £300.00 - £525.00
Wedi ei leoli o fewn ei lawnt breifat, amgaeedig ei hun, mae Corlan Lleuddad yn cynnig llety hunan-ddarpar moethus, arbennig ei naws. Mae atyniadau niferus Pen Llŷn i gyd o fewn ychydig filltiroedd, yn cynnwys pentref glan môr hudolus Aberdaron, y dafarn ar y traeth ym Mhorthdinllaen, Ynys Enlli a thraethau tywod di-ri yn cynnwys Traeth Penllech, 2 filltir o’r bwthyn. Heb sôn am amrediad o fwytai penigamp a thafarndai Cymreig...
gweld manylion