Bwthyn Hunan-Ddarpar Hyfryd ym Mhenrhyn Llyn

Bwthyn Hunan-Ddarpar Hyfryd ym Mhenrhyn Llyn | Corlan Lleuddad

Wedi ei leoli o fewn lawnt breifat, llety hunan-ddarpar moethus gyda naws hudolus. Atyniadau niferus Penrhyn Llyn i gyd o fewn ychydig filltiroedd.

Discounts

Up to 10% discount for holidays taken between 27 Oct 2017 and 03 Nov 2017 minimum of 7 nights maximum of 7 nights

Bwthyn Hunan-Ddarpar Hyfryd ym Mhenrhyn Llyn

Wedi’i leoli o fewn ei lawnt breifat ac amgaeedig ei hun, gydag ardal patio gysgodol, mae gan Corlan Lleuddad elfen hudolus iddo, ac y mae'n cynnig gwyliau hunan-ddarpar moethus. Mae atyniadau niferus Penrhyn Llyn i gyd o fewn ychydig filltiroedd, gan gynnwys pentref glan môr Aberdaron, y dafarn ar y traeth ym Mhorthdinllaen, traethau di-ben-draw gan gynnwys Traeth Penllech, 2 filltir o’r bwthyn ac Ynys gysegredig Enlli, heb sôn am yr amrywiaeth o fwytai o safon uchel a’r tafarndai pentrefol croesawgar.

Llawr Gwaelod

Mae’r ardal fyw ar gynllun agored, ac yn ystafell fawr, eang gyda tho uchel sy’n cynnwys cegin hardd, ardal fwyta a lolfa. Mae ei ddau set o ddrysau patio, y llawr llechi gyda gwres oddi tano a’r trawstiau yn ychwanegu at yr awyrgylch ysgafn ac ymlaciol sydd i’r ty.

Mae’r gegin fodern lliw hufen yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch gan gynnwys popty a hob trydanol, oergell gyda rhan fach sy’n rhewgell, micro-don, peiriant golchi llestri a pheiriant coffi. Bwrdd pinwydd ty fferm gyda lle i 4 eistedd.

Yn y lolfa mae cadeiriau esmwyth lledr, teledu fawr sgrin fflat, chwaraewr DVD a Nintendo Wii gyda golygfeydd dros yr ardd a thu hwnt drwy’r drysau patio. Nodwedd drawiadol arall sydd yn yr ystafell fawr hon yw’r grisiau sydd wedi eu naddu’n lleol sy’n arwain at y llofft falconi.

Ystafell wely ddwbl gyda gwely dwbl haearn lliw hufen, a llawr llechi â gwres oddi tano.

Ystafell ymolchi fodern gyda baddon siâp ‘P’, cawod uwch ei ben a rheilen gwresogi tywelion.

Llawr Cyntaf

Llofft falconi twin gyda bondo gogwyddol sydd â modd ei gyrraedd gyda grisiau o’r ystafell fyw. *Nodwch gan fod yr ystafell twin yn llofft falconi, nid yw’n addas ar gyfer plant ifanc.

Gardd

Mae gan Gorlan Lleuddad ardd breifat amgaeedig ac ardal batio. Mae yma hefyd fwrdd picnic sydd wedi ei osod yn y man perffaith er mwyn edmygu’r golygfeydd arfordirol a gwledig o Benrhyn Llyn sydd o amgylch y bwthyn.

Os agorwch y giât ar ochr y bwthyn a dilyn y llwybr i’r cefn, mae gardd fawr gymunedol sy'n cael ei rhannu gyda dau fwthyn gwyliau arall sydd ar y safle, ac mae yno fwrdd arall a meinciau.

Gwybodaeth Ychwanegol
 • Wrth gyrraedd eich bwthyn moethus hunan-ddarpar, darperir pecyn croeso o gynnyrch lleol. Yn y pecyn hwn bydd Bara Brith, menyn, wyau, caws, llaeth a the Cymreig.
 • Darperir yr eitemau canlynol yn y bwthyn hefyd...

Cegin: papur cegin, lliain llestri, sgwriwr a brws i olchi’r llestri, hylif golchi a thabledi peiriant golchi llestri.
Ystafell ymolchi: papur toiled.
Offer cyffredinol: bagiau bin, canhwyllau, matsis, fflach lamp, brillo ac amrywiaeth o offer golchi.
Iwtiliti: Powdr golchi dillad a chyflyrydd ar gyfer y peiriant golchi.
 • Dillad gwely, tywelion baddon a dwylo yn gynwysedig. Un sychwr gwallt i bob ystafell ddwbl.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig. Gwres olew dan y llawr ar y llawr gwaelod, rheiddiaduron ar y llawr cyntaf.
 • Cysylltiad we ddiwifr ar gael
 • Croesewir un ci sy’n ymddwyn am £25.
 • Darperir cot a chadair uchel os bydd cais. Dewch a dillad gwely i’r cot eich hun.
 • Ystafell olchi gomunol gyda pheiriant sychu dillad a pheiriant golchi dillad, a all gael ei ddefnyddio gan breswylwyr y bythynnod yn rhad ac am ddim.
 • Dim ysmygu
 • Digonedd o fannau parcio ar gael
 • Ar gyfer grwpiau mawr, mae lle i 18 person rhwng y 3 bwthyn moethus sydd ar y safle os cânt eu harchebu gyda’i gilydd.


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 4 star
 • Cysgu hyd at 4
 • 2 bedrooms: 1 double, 1 twin
 • Baby friendly
  Enclosed garden
  Ground floor bedroom(s)
  On a Farm
  Pet-friendly
  Wi-fi / Internet
  Within 5 miles to beach
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  Perfect, excellent accommodation, clean all the facilities we required felt so at home. Lovely welcome basket and owner came to meet and great.
  So many things to do and see, beaches are amazing as is all of the lovely countryside. You have to try the local produce, incredible !!
  Martin, Sep 2017

  Very homely and a lovely position. Away from any major places but still close enough to villages for shops etc.
  Recommendations: Gwens chip shop in Morfa Nefyn and eat on beach. Walks - Mynydd Cilan, Llanbedrog, Aberdaron.
  Couple from Staffordshire, Apr 2017

  Lovely property, top marks for cleanliness. Great walking area and nice local pub.
  Lynne from Blackpool, Sep 2016

  Suitable for wheelchair user daughter. Excellent for our two dogs who enjoyed playing in the paddock available for dog exercising. Plas Newydd is a very interesting house and garden. We went round the whole island and took our lunch at the visitors centre at South Stack.
  Family from Huntingdon, Sep 2016

  Absolutely perfect - beautiful property, and so welcoming.
  Recommendations: Porth Oer, Porth Dinllaen and Penllech were all amazing beaches. Aberdaron was lovely - the fish and chips at Sblash were delicious. Get to the beach for 10am and you have it almost to yourself for at least an hour.
  Family from Cheshire, Aug 2016

 
 


Eiddo gwyliau eraill ar y safle...

Llangwnadl,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 twin)
 • Rates
  £380.00 - £730.00
Dewch i ymlacio a chael eich ysbrydoli gan y bwthyn gwyliau 5 seren hwn, sydd â golygfa syfrdanol o’r môr ym Mhenrhyn Llyn. Wedi’i leoli mewn man heddychlon gyda golygfeydd anhygoel, mae yn le perffaith i ymlacio, darllen a gwneud fawr o ddim drwy gydol y gwyliau. Fodd bynnag, gyda Phenrhyn Llyn yn le mor adnabyddus, mae'r lleoliad canolog hwn yn sicr yn ei gwneud hi'n werth mynd i ddarganfod beth sydd mor arbennig am y lle.
gweld manylion

Llangwnadl,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

 • Sleeps up to 18 (9 bedrooms: 5 doubles, 2 twin, 1 with 4 single beds (can be divided into 2 twin rooms))
 • Rates
  £1160.00 - £2155.00
Pa le gwell i fynd gyda’ch teulu neu grwp o ffrindiau na’r bwthyn gwyliau mawr, moethus hwn. O Stabal Lleuddad mae machlud hyfryd Penrhyn Llyn i’w weld tu ôl i’r golygfeydd heddychlon o gefn gwlad, gyda’r traeth agosaf ond 2 filltir i ffwrdd. Mewn man canolog i holl atyniadau Penrhyn Llyn, mae hefyd yn y fan delfrydol i fynd i chwilota yn yr ardal odidog hon a darganfod rhai o’i pherlau dirgel.
gweld manylion

Llangwnadl,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

 • Sleeps up to 8 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 with 4 single beds (can be divided into 2 twin rooms))
 • Rates
  £480.00 - £900.00
Pa le gwell i fynd gyda’ch teulu neu grwp o ffrindiau na’r bwthyn gwyliau mawr, moethus hwn. O Stabal Lleuddad mae machlud hyfryd Penrhyn Llyn i’w weld tu ôl i’r golygfeydd heddychlon o gefn gwlad, gyda’r traeth agosaf ond 2 filltir i ffwrdd. Mewn man canolog i holl atyniadau Penrhyn Llyn, mae hefyd yn y fan delfrydol i fynd i chwilota yn yr ardal odidog hon a darganfod rhai o’i pherlau dirgel.
gweld manylion