Bwthyn Hunan-ddarpar Bermo

Bwthyn Hunan-ddarpar Bermo | Melin Abermaw

Os ydych yn hoff o erddi yna mae'r llety hwn ar eich cyfer chi. Lleoliad perffaith, preifat ger Bermo. Cysgu 4

Discounts

1-2 guests: 10% (02 Oct 2017 to 18 Dec 2017) minimum of 3 nights maximum of 21 nights

Bwthyn Hunan-ddarpar Bermo

Os ydych yn hoff o erddi yna'r bwthyn hunan-ddarpar hwn ym Mermo yw’r un perffaith ar eich cyfer. Mae Melin Abermaw mewn lle hollol ddelfrydol, man clyd a phreifat sydd ar dir dyrchafedig wrth aber Mawddach. Llai na dwy filltir oddi wrth Bermo, mae’r felin hon sydd wedi ei hadnewyddu yn dyddio nôl i’r 17eg ganrif ac mae hi mewn lleoliad heddychlon gyda 2½ erw o erddi a choetir ysblennydd o’i hamgylch. Wedi’i leoli yn Eryri, mae’r bwthyn yn y man perffaith er mwyn mynd i anturio yn y Parc Cenedlaethol ac arfordir hardd Gogledd Cymru, gan ddechrau ar draeth baner las Bermo.Llawr Gwaelod
Ardal fyw a bwyta clyd yn edrych dros yr ardd. Mae yna soffa sy’n mynd yn ôl o flaen stof dân drydan (neu dân agored os bydd cais), ynghyd â phecyn cyfan Sky a chysylltiad we ddiwifr.

Mae’r gegin sydd wedi ei gosod yn llawn yn cynnwys oergell/rewgell, popty trydanol a microdon.Llawr Cyntaf
Mae digon o le yn y brif ystafell wely, ac mae ganddi wely maint 'king' gyda dillad gwely cotwm a chwilt cynnes, a basn golchi dwylo wedi’i orchuddio.

Yn yr ail ystafell wely mae gwely dwbl a digonedd o le i storio.

Mae baddon a chawod yn yr ystafell ymolchi.Gardd
Mae 2½ erw o ardd hyfryd gan y bwthyn hwn, wedi eu hymrannu gan afon Dwynant a’i ddwr byrlymus. Yn ychwanegol i’r dodrefn gardd a’r cyfleusterau barbeciw mae yma hefyd raeadr, pistyll, dwy bont bren ac un bont gerrig. Gallwch gerdded ar hyd y tir yn edmygu’r casgliad helaeth o blanhigion a'i elfennau nodweddiadol neu gallwch eistedd ac ymlacio ar yr amryw gadeiriau a meinciau sydd wedi eu gosod ar draws y tir.Gwybodaeth Ychwanegol
 • Darperir dillad gwely, tywelion baddon a llaw a sychwr gwallt. Mae modd darparu blancedi trydan yn y Gaeaf os oes cais.
 • Gwres canolog olew a thrydan yn gynwysedig.
 • Pecyn llawn Sky a gwe ddiwifr yn gynwysedig
 • Mae croeso i un ci bach am gost ychwanegol o £25
 • Dim ysmygu tu mewn i’r bwthyn
 • Darperir offer ymolchi
 • Noder fod angen talu bond ad-daladwy o £50 (gellir talu hwn ar pre-auth ar unrhyw garden)
 • Ystafell olchi gomunol mewn adeilad gwahanol ar y safle. Darperir peiriant golchi a sychu dillad a rhesel hongian dillad.
 • Mae lle i un car o flaen y bwthyn. Mae yna hefyd fan parcio ychwanegol i ail gar tu ôl i’r prif dy os oes angen.
 • Nodwch nad yw’r llety hwn yn caniatáu plant o dan 10 mlwydd oed


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 4 star
 • Cysgu hyd at 4
 • 2 bedrooms: 1 king, 1 double
 • Baby friendly
  Ground floor bedroom(s)
  Log fire
  Pet-friendly
  Shop / pub within 1 mile
  Wi-fi / Internet
  Within 5 miles to beach
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  Fabulous cottage in amazing surroudings. Quality in every way is excellent, wi-fi and full sky package available. We have thoroughly enjoyed it. The Last Inn pub has excellent food and is pet friendly.
  Liz from Cheshire, Oct 2017

  A wonderful getaway place. Lovely surroundings. Made to feel very welcome. Barmouth is very close and has lots of eateries.
  Couple from West Midlands, Jun 2017

  Very well equipped cottage in beautiful grounds. Made welcome by the owners with extra little touches like chocolates and cake, also fruit and fresh flowers.
  Recommends: The Victoria Inn at Llanaber is well worth a visit for good food.
  Family from Cannock, Jun 2017

  Comfortable, cosy well equipped cottage. Loved the garden, which was like a mini Bodnant Garden. The owners were very helpful, suggested some places to go, and allowed us to park our bikes in their laundry room. The family cycle trail in Coed y Brenin is very pretty and great fun, suitable for over 50's too. The views across the Mawddach estuary are stunning from Barmouth and Fairbourne, and from places along the Mawddach trail.
  Couple from Stockport, May 2017

  Lovely surroundings and thoughtful owners. Walking and Zip wires were brilliant.
  Friends from Sunbury - on - Thames, Apr 2017