Bwthyn Gwledig Hyfryd

Bwthyn Gwledig Hyfryd | Bryn Aere Bach

Gwyliau heddychlon, ymlaciol i 4 mewn bwthyn gwledig hyfryd yng Nghyrmu. Golygfeydd hyfryd a mewn man canolog

Discounts

Up to 10% discount for holidays taken between 04 Nov 2017 and 19 Dec 2017 minimum of 7 nights maximum of 7 nights

Bwthyn Gwledig Hyfryd

Mae’r bwthyn gwledig Cymreig hwn yn cynnig golygfeydd panoramig anhygoel o gefn gwlad Canolbarth Cymru. Dyma’r lleoliad perffaith i unrhyw un sydd am ddianc a mwynhau drwy ymlacio’n llwyr mewn man preifat a heddychlon. Mae gan y bwthyn hwn hefyd y fantais o fod mewn man canolog sydd o fewn pellter byr i lawer o atyniadau, gan gynnwys canolfan ymwelwyr a chaffi, tafarn, siop a pharc chwarae, y cyfan un filltir i ffwrdd ym mhentref Llanbrynmair.

Llawr Gwaelod

Ardal fyw fawr, cynllun agored â tho uchel a ffenestri mawr sy’n creu naws agored i'r ystafell.

Mae’r ardal fyw/fwyta yn cynnig golygfeydd panoramig hyfryd ar hyd dyffryn pum milltir o hyd. Gwres dan y llawr, stôf bren (coed tan am ddim), man eistedd cyfforddus, teledu/chwaraewr DVD gyda Blueray, chwaraewr CD a radio.

Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol - ffwrn drydan, gril ar lefel y llygad, hob pedwar plât, micro-don, tostiwr, tegell, oergell/rhewgell, golchwr llestri a golchwr dillad. Darperir y cytleri, llestri ac offer coginio, a digonedd o lefydd i storio.

Ystafell wely fawr a chroesawgar, gyda gwely maint 'king' a thrawst nenfforch. Digonedd o lefydd storio.

Mae modd cyrraedd ystafell ymolchi'r llawr cyntaf drwy’r ystafell wely neu'r coridor o’r ystafell fyw. Cawod gyda rheilen llaw a chadair wedi’i gosod i’r wal, ty bach gyda rheilen law, sinc, pwyntiau eillio, rheilen cynhesu tywel a sedd y gellir ei addasu ar gyfer y baddon.

Mae'r llawr gwaelod i gyd gyda mynediad i ddefnyddwyr cadair olwyn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely dwbl sydd â chwpwrdd dillad, bwrdd gwisgo, cist o ddroriau a pâr o ddroriau wrth y gwely.

Yn yr ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf mae rheilen gynhesu tyweli, uned fath a chawod, toiled, bidet a basn gyda phwynt eillio.

Gardd

Ardal patio fawr gyda dwy sedd o ddodrefn gardd a golygfeydd panoramig am filltiroedd o’ch cwmpas. Mae lawnt yn amgylchynu’r bwthyn gwledig Cymreig hwn a gellir ei defnyddio fel ardal chwarae. Mae modd mynd at ran fach o dir coediog/lôn ffarm ac mae hawl mynd i gaeau’r perchennog i gyd oni nodir fel arall.

Sied gloadwy drws nesaf i’r bwthyn – delfrydol er mwyn cadw beiciau ac ati. Yma hefyd mae coed ar gyfer y tân a chadeiriau ar gyfer ymwelwyr.

Gwybodaeth Ychwanegol
 • Darperir dillad gwely, tyweli dwylo, baddon a llestri. Mae yno hefyd sychwr gwallt a phedwar tywel traeth.
 • Gwres canolog, tân pren a thrydan yn gynwysedig. Gwres dan y llawr ar y llawr gwaelod, rheiddiaduron wedi eu rheoli gan thermostat ar y llawr cyntaf.
 • Darperir llawer o bethau ymolchi sylfaenol, powdr golchi, hylif golchi llestri a phapur toiled. Defnyddir cynnyrch sy'n lles i'r amgylchedd - tabledi golchi llestri, hylif golchi llestri, sebon, defnyddiau glanhau'r toiled a golchi dillad. Hefyd, defnyddir cynnyrch o'r fath i lanhau'r llety.
 • Darperir cot, cadair uchel bren, giât grisiau, mat newid a rhwystr ochr matres ar gyfer plentyn. (*Gofynnwch o flaen llaw os ydych eisiau cot).
 • Mynediad i’r we: mae modd darparu dongle os gofynnir amdano (*gofynnwch o flaen llaw).
 • Dim ysmygu
 • Dim anifeiliaid anwes ag eithrio cwn tywys.
 • Digonedd o lefydd parcio yn ddigon agos at y fynedfa (sydd hefo ramp)
 • Darperir yr eitemau canlynol hefyd yn y bwthyn: bylbiau sbâr, bagiau bin, cynheuwyr tân a phamffledi cyfarwyddyd, hwfer, bwrdd a haearn smwddio, pecyn cymorth cyntaf a fflach lamp.
 • Mae ffeiliau gwybodaeth ar gael i ymwelwyr yn y bwthyn. Mae'r rhain yn cynnwys mapiau O.S a llyfrau tywys ar gyfer mynd i gerdded, teithiau beicio yng Nghanolbarth a Gogledd Cymru a samplau o fwydlenni rhai o'r bwytai yn yr ardal.


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 5 star
 • Cysgu hyd at 4
 • 2 bedrooms: 1 king, 1 twin (+ 1 extra single fold-up bed on request)
 • Baby friendly
  Ground floor bedroom(s)
  Log fire
  On a Farm
  Shop / pub within 1 mile
  Wi-fi / Internet
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  A lovely peaceful setting with amazing views and fantastic birds. Great for a quiet peaceful holiday in the countryside.
  Caroline from Carmarthen, Oct 2017

  Very comfortable cottage with spectacular views. Friendly and helpful owners on site.
  Machinations Centre and Centre for Alternative Technology nearby well worth a visit. Aberdyfi, a beautiful beach, a half hour drive away.
  Mubeen from London, Aug 2017

  Very relaxing
  Couple from Hereford, Aug 2017

  Came to Bryn Aere Bach as close to a sporting event my son was attending. The location was perfect with stunning views. It was a joy to watch the birds on the feeders every morning. The surrounding countryside was equally breathtaking. The owners could not have been more helpful and seemed to have thought of everything you would need for a short break or week away.
  Machynlleth was a short drive and had plenty of places to eat. Mid Wales Shooting School in Trefeglwys was a great place to participate in some clay pigeon shooting.
  Susan from Hertfordshire, Jul 2017

  Great location, fantastic view, owners are very welcoming.
  Laurent from France, Jul 2017