Bwthyn Llanfair-ym-Muallt

Bwthyn Llanfair-ym-Muallt | Noyadd

Wedi ei osod mewn cefn gwlad hyfryd, ychydig tu allan i’r dref mae’r llety 5 seren hwn yn Llanfair-ym-Muallt yn berffaith i deulu neu ffrindiau ddod at ei gilydd.

Discounts

1-4 guests: 10% minimum of 7 nights maximum of 14 nights (off season only)

Bwthyn Llanfair-ym-Muallt

Wedi ei osod mewn cefn gwlad hyfryd, ychydig tu allan i’r dref mae’r llety 5 seren hwn yn Llanfair-ym-Muallt yn berffaith i deulu neu ffrindiau ddod at ei gilydd. Gyda thrwydded bysgota leol yn gynwysedig a nifer o atyniadau, gweithgareddau a digwyddiadau’n gyfagos mae’r bwthyn yn le perffaith i fod yn weithredol yn yr awyr iach neu er mwyn ymlacio a chael seibiant.

Yn yr ystafell fawr eang ar gynllwyn agored mae’r gegin yn arwain at yr ardal fwyta a’r ardal fyw fawr. Gyda nifer o’r trawstiau gwreiddiol a rhai nodweddion gwreiddiol yn dyddio'n ôl 1784 mae’r adeilad wedi ei adnewyddu i fwthyn ecogyfeillgar gyda soleri panel a phwmp gwres aer. Mae gwres o dan y llawr ar y llawr gwaelod a gwres canolog ar y llawr cyntaf.

Penwythnos Sul y Mamau – Blodau a siocled am ddim i westai

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw – Soffas lledr cyfforddus wedi eu gosod o amgylch stôf losgi coed fawr (pren yn gynwysedig).
Teledu freeview a DVD (gellir benthyg DVD’s gan y perchnogion). Mae hefyd amrywiaeth eang o lyfrau, gemau a syniadau o bethau i’w gwneud yn yr ardal.
Cegin - Wedi ei dylunio’n chwaethus yn cynnwys peiriant golchi llestri, oergell fawr, popty trydan, micro-don, cogydd araf a thostiwr.
Bwrdd bwyta gyda lle i 8 person.

Ystafell wely llawr gwaelod – Ystafell fawr sy’n cynnwys gwely dwbl a gwely soffa dwbl er mwyn cysgu 2 westai ychwanegol.

Ystafell ymolchi llawr gwaelod – Ystafell wlyb sy’n addas ar gyfer yn anabl, toiled a chawod.

Ystafell iwtiliti – yn cynnwys rhewgell maint llawn, peiriant golchi a sinc.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 – Mae’r brif ystafell wely hon yn ystafell fawr gyda golygfeydd ar draws Mynydd y Garth ac Aberedw. Gwely dwbl gyda chwpwrdd y gellir cerdded i mewn iddo, cawod ensuite a thoiled.

Prif ystafell ymolchi – Bath (dim cawod) a thoiled.

Ystafell wely 3 - Ystafell wely ddwbl fawr gyda chwpwrdd, yn arwain i ensuite gyda chawod a thoiled.

Ystafell wely 4 – Ystafell wely twin (2 wely sengl), cwpwrdd, ffenestr a ffenestr yn y to.

Gardd

Gardd a lawnt amgaeedig gyda bwrdd gardd a dodrefn. Wedi ei amgylchynu gan goed a’i osod uwch afon fach (Nantgwyn). Mae’n hyfryd eistedd tu allan a mwynhau s?n naturiol yr afon a’r bywyd gwyllt. Mae’r haul yn yr ardd am ran fwyaf o’r dydd.

Gwybodaeth Ychwanegol
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Lleiniau gwely a thywelion dwylo / bath yn gynwysedig
 • Cot a chadair uchel ar gael (dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot)
 • Gwres o dan y llawr ar y llawr cyntaf
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes
 • Logiau yn gynwysedig
 • Wi-fi ar gael
 • BBQ ar gael
 • Coeden Nadolig ac addurniadau ar gyfer archebion dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd
 • Pecyn croeso am ddim yn cynnwys pethau fel te, coffi, llefrith a chacennau
 • Disgownt ar gael am lai o bobl
 • Mynediad i’r anabl
 • Cludiant siopau ar gael gan Asda, Tesco a Sainsbury’s


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 5 star
 • Cysgu hyd at 8
 • 3 double beds, 1 twin room, (+1 double sofa bed)
 • Baby friendly
  Enclosed garden
  Ground floor bedroom(s)
  Log fire
  On a Farm
  Wi-fi / Internet
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  We were four friends on a sewing holiday. We found the property very well equipped and extremely clean.
  The Metropole Hotel in Llandrindod Wells does a very good Sunday lunch at a very reasonable price. Good food and service.
  Heather from Newport, Shropshire, Sep 2017

  A great reception on arrival. A great place to stay, wonderful facilities. Wonderful walking Elan Valley - well worth a visit. Powis Castle is a must. Aberystwyth is only an hour away with loads to see and do.
  Family from Hampshire, Jul 2016

  Super property, well equipped in beautiful location.
  Tips - No particular tips as we visited for the Spring Show in Builth wells. Well worth a visit.
  Family from Devon, Jun 2016

  We had a magical, family holiday. The excitement on my grandchildren's faces when they were invited to feed the lambs was priceless, they haven't stopped talking about it since they returned. David Price the farmer had the patience of Job with them, (an achievement with two five year olds and two two year olds) and made the whole experience very special for them. The barn conversion was spacious, clean, well equipped and warm. We are looking forward to a return visit. Would recommend the Seven Stars Inn at Aberedw just outside Builth Wells.
  Pam Mahoney from Church Village, May 2016

  The property was everything and more.
  The owners were very friendly, they made you feel very welcome and Cosy Corners restaurant, is worth a visit.
  Friends from Worcester, Mar 2016