Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Dolgellau

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 11

Dolgellau, North Wales Snowdonia, Wales

Enclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 5 (3 bedrooms: 1 double, 1 twin, 1 single)
 • Rates
  £300 - £635
Bwthyn Gwyliau Moethus yng Ngogledd Cymru sydd hefyd yn derbyn anifeiliaid anwes. Mae bwthyn Cae Merllen wedi ei leoli ar fferm ddefaid, 2 filltir i’r dwyrain o dref hanesyddol Dolgellau ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Amgylchynir y bwthyn gan olygfeydd hyfryd cefn gwlad a cheir lawnt a mainc bicnic, teganau awyr agored, barbeciw a chimenea.
gweld manylion

Dolgellau, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendly
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 twin)
 • Rates
  £370 - £995
Bwthyn gwyliau hunan-ddarpar 5 seren yng Ngogledd Cymru gyda hawliau pysgota ar yr Afon Dyfi. Bwthyn gwyngalchog llawn cymeriad yw Ty Mawddwy lle gellir mwynhau golygfeydd trawiadol o’r patio. Mae’r bwthyn yn adeilad rhestredig Gradd II hefyd, wedi ei amgylchynu gan dirlun heddychlon, mynyddig De Eryri. Llecyn perffaith ar gyfer eich gwyliau traddodiadol yng nghefn gwlad Cymru.
gweld manylion

Dolgellau, North Wales Snowdonia, Wales

Enclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £390 - £690
Mwynhewch wyliau arbennig mewn bwthyn yn Eryri - wyliau 5 seren. Mae’r llety hardd hwn yn cynnig lleoliad gwledig a thawel gyda golygfeydd arbennig, ynghyd â’r fantais o fod mewn man canolog rhwng trefi marchnad, Dolgellau a’r Bala. Gallwch fynd am dro hamddenol o garreg eich drws i archwilio cefn gwlad, neu ymlaciwch mewn steil ar y dec preifat wrth edmygu’r Barcutiaid Coch uwchben, neu awyr llawn sêr yn y nosweithiau.
gweld manylion

Dolgellau, North Wales Snowdonia, Wales

Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 king, 1 double, 1 twin (+ 1 single pull out bed on request))
 • Rates
  £395 - £725
Bwthyn gwyliau yn Dolgellau yn cynnig lleoliad cyfleus tu hwnt, o fewn pellter cerdded byr i fwytai, siopau unigryw a chaffis gwych y dref. Mae Dolgellau yn dref farchnad hyfryd wedi ei lleoli ar droed Cadair Idris yn ne Eryri ac yn y dref hon mae’r nifer fwyaf o adeiladau cofrestredig yng Nghymru gyfan. Lleoliad gwych ar gyfer cerddwyr a beicwyr mynydd gyda nifer o lwybrau cerdded a beicio yn cychwyn o garreg eich drws.
gweld manylion

Dolgellau, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 bunk)
 • Rates
  £400 - £650
Bwthyn Fictorianaidd hardd wedi’i leoli ar lôn fach heddychlon dim ond munud o daith gerdded i gyrraedd sgwâr tref Dolgellau. Cewch ei ch synnu gan y ffordd mae'r bwthyn wedi ei addurno. Mae sawl taith gerdded o gwmpas Dolgellau o garreg drws eich llety ac ae amrywiaeth o siopau diddorol, bwytai a chaffis gwych o fewn tafliad carreg i’r llety. Perffaith ar gyfer gwyliau i deulu bach neu wyliau rhamantus i gwpwl.
gweld manylion

Dolgellau, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 2 king (1 can be arranged as twin on request))
 • Rates
  £415 - £715
Bwthyn gwyliau hardd yn Eryri sydd yn breifat, heddychlon a chysurus, gyda golygfeydd anhygoel. Wedi ei leoli ar lethrau Cader Idris ac o fewn 1.5 milltir i dref farchnad Dolgellau. Mae Penclogwynau gyda gwres o dan y llawr, stôf losgi coed, baddon siâp slipar a llawer o nodweddion gwreiddiol yn dyddio nol i’r 18fed ganrif.

gweld manylion

Dolgellau, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 5 (2 bedrooms: 1 double & single, 1 king)
 • Rates
  £420 - £795
Bwthyn hardd wedi ei leoli o fewn ei ardd fawr a thawel ei hun yn Eryri. Mae wedi ei amgylchynu gan olygfeydd anhygoel, ac yn cynnig encil croesawgar a heddychlon, gyda’r fantais ychwanegol o fod o fewn tafliad carreg i’r bwytai, siopau a’r tafarndai yn Nolgellau (1 milltir). Gallwch feicio yn syth i Ganolfan Beicio Mynydd Coed y Brenin, a gydag amryw o lefydd i fynd am dro oddi ar garreg eich drws, mae'n cynnig y man perffaith i fynd ar wyliau cerdded yng Nghymru.
gweld manylion

Dolgellau, North Wales Snowdonia, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendly
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 king, 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £445 - £836
Adeilad ar wahân, lleoliad heddychlon, golygfeydd bendigedig ac yn gyfleus tu hwnt. Mae’r bwthyn hwn yn Nolgellau yn cynnig sylfaen gwych ar gyfer eich gwyliau yn Eryri. P’un ai eich bod yn chwilio am wyliau llawn cyffro neu ymlacio’n llwyr, mae gan yr ardal hon bopeth rydych chi ei angen.
gweld manylion

Dolgellau, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 5 (2 bedrooms: 1 double, 1 single & 3/4 bed)
 • Rates
  £465 - £650
Mae’r bwthyn 200 mlwydd oed hwn wedi cael ei adnewyddu’n hyfryd gyda sawl elfen fodern ac nid yw ond munud o daith gerdded i sgwâr y dref. O’r stôf losgi coed i’r dreser steil chic a blancedi clytwaith gwreiddiol, dim ond dau air sydd i ddisgrifio’r llety hwn yn Nolgellau - hollol brydferth. Nifer o lefydd i fynd am dro bwytai, caffis a phob math o siopau diddorol wrth garreg eich drws.
gweld manylion

Dolgellau, North Wales Snowdonia, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendly
 • Sleeps up to 8 (4 bedrooms: 3 doubles, 1 twin)
 • Rates
  £485 - £950
?Bwthyn hunan ddarpar hyfryd ger Dolgellau wedi ei osod mewn lleoliad dyrchafedig gyda’i ardd amgaeedig ei hun a golygfeydd gwych o Gadair Idris. Yn ganolog i fynyddoedd Eryri a thraethau hyfryd Gogledd Cymru, mae’r bwthyn hwn ddwy filltir i ffwrdd o Ddolgellau ac 8 milltir o draeth tywod y Bermo.
gweld manylion

Dolgellau, North Wales Snowdonia, Wales

Enclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beach
 • Sleeps up to 7 (3 bedrooms: 1 double, 1 double +single, 1 twin)
 • Rates
  £485 - £780
Mae’r llety ar wahân hwn ger Dolgellau yn croesawu anifeiliaid anwes ac mewn lleoliad dyrchafedig er mwyn gwneud y gorau o’r golygfeydd gwefreiddiol o gadwyn mynyddoedd Cadair Idris. Dim ond dwy filltir o dref farchnad Dolgellau, gyda’i bwytai, caffis a llwybrau cerdded gwych megis Llwybr Mawddach. Cynigia Sgubor Elltyd leoliad canolog rhwng traethau tywodlyd Bermo a Fairbourne a llawer o brif atyniadau Eryri.
gweld manylion

loading