Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Llandbedrog

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 1

Llandbedrog, Wales, Wales

Log fireGround floor bedroom(s)
 • Sleeps up to 2 (Self contained Glamping Unit - Large Double Bed and Ensuite)
 • Rates
  £0 - £0
Mae Chwedl y Mwynwr yn deyrnged i’r diwydiant mwyngloddio llewyrchus gynt, a oedd yn ganolog i gymunedau gwledig Cymru. Ar yr olwg gyntaf, mae’r caban yn glytwaith o strwythurau mwyngloddio a siediau haearn gwrymiog sydd i’w gweld ar wasgar ar dirlun Cymru. Ond ar ôl cerdded drwy’r twnnel mynediad, fe welwch chi fanylion crefftus a chain a fydd yn eich syfrdanu...
gweld manylion

loading