Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Llandysul

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 3

Llandysul, West Wales, Wales

Enclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendly
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin )
 • Rates
  £382 - £705
Mae’r Hufenfa yn un o bar o fythynnod hardd sydd wedi eu cysylltu ac wedi’u hamgylchynu gan 35 erw o dir ffarm ffrwythlon a gwyrdd gyda 6 erw o goetir traddodiadol, nant a glan afon. Maent yn cynnig gwyliau bwthyn delfrydol ar gyfer rheiny sy’n hoff o fod yn yr awyr iach neu i unrhyw un sydd eisiau dianc o’r prysurdeb ac ymlacio yn llonyddwch cefn gwlad Cymru. Man gwych ar gyfer beicio, cerdded, pysgota a dim ond taith fer yn y car sydd angen cyn cyrraedd atyniadau i ymwelwyr ym Mae Ceredigion.

gweld manylion

Llandysul, West Wales, Wales

Enclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendly
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £382 - £705
Wedi’i amgylchynu gan fryniau, coetir, tir fferm, nentydd a glan afon, mae Y Llaethy yn un o bar o fythynnod gwyliau sydd wedi eu cysylltu, yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru. Man gwych er mwyn beicio, cerdded, pysgota a’r lle perffaith i ymlacio yn llonyddwch cefn gwlad Cymru. Dim ond taith fer yn y car a byddwch ym Mae Ceredigion.
gweld manylion

Llandysul, West Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Baby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 twin, 1 king (+ 2 extra single futon beds suitable for children))
 • Rates
  £420 - £760
Bwthyn gwyliau 5 seren a saif mewn 26 acer o gefn gwlad hyfryd a dolydd bras yng Ngorllewin Cymru. Mae’r bwthyn hwn yn berffaith ar gyfer gwyliau llawn gweithgaredd, neu ar gyfer ymlacio - boed hynny'n peintio, ysgrifennu, darllen neu eistedd a synfyfyrio. Ceir gerddi hyfryd o amgylch y bwthyn ac ardal breifat gyda dodrefn gardd a barbiciw ar gyfer pryd bach ‘al fresco’.
gweld manylion

loading