Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Llanidloes

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 2

Llanidloes, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireGround floor bedroom(s) Baby friendlyPet-friendly
 • Sleeps up to 7 (4 bedrooms: 2 doubles, 1 twin, 1 single)
 • Rates
  £520 - £830
Mae bwthyn gwyliau Cwmbach y Biga yn cynnig lleoliad hyfryd ynghanol cefn gwlad, nid nepell o darddiad yr Afon Hafren. Wedi ei amgylchynu gan Goedwig Hafren a mynyddoedd canolbarth Cymru, mae’n un o’r bythynnod gwyliau mwyaf heddychlon yn y wlad. Gwnewch y mwyaf o’r amrediad o gyfleoedd awyr agored ar drothwy eich drws, yn cynnwys cerdded, beicio, beicio mynydd a marchogaeth. Neu ymlaciwch yn y bwthyn i sŵn y nant a’r byd natur o’ch cwmpas.
1-4 guests: 20% minimum of 2 nights
gweld manylion

Llanidloes, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireGround floor bedroom(s) Baby friendlyPet-friendly
 • Sleeps up to 7 (4 bedrooms: 2 doubles, 1 twin, 1 single)
 • Rates
  £520 - £830
Saif y caban pren hyfryd hwn ynghanol cefn gwlad prydferth a heddychlon, wedi ai amgylchynu gan fynyddoedd Canolbarth Cymru a Choedwig Hafren. Gyda stablau ar y safle ac amryw o lonydd a llwybrau hardd y gellir ymuno a hwynt o fewn milltir, mae Bwthyn y Biga yn berffaith ar gyfer gwyliau o farchogaeth, beicio neu gerdded. Mae dwy afon hiraf Cymru yn cychwyn yma ac mae Llyn Clywedog, sy’n adnabyddus am ei bysgota a hwylio, lai na milltir i ffwrdd.
1-4 guests: 20% minimum of 2 nights
gweld manylion

loading