Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Tywyn

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 4

Tywyn, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachVIP experience
 • Sleeps up to 7 (4 bedrooms: 1 king, 2 doubles, 1 single )
 • Rates
  £315 - £625
Ffermdy gwyliau hunanarlwyo yn Eryri, Gogledd Cymru. Saif ffermdy rhestredig Gradd II Nantcaw Fawr ar droed mynydd Cader Idris yn Ne Eryri ac mae’n cynnig moethusrwydd ochr yn ochr a nodweddion traddodiadol megis y trawstiau gwreiddiol, pentan a hen greiriau yn dodrefnu’r holl dŷ. Y llecyn perffaith am wyliau traddodiadol yng nghefn gwlad Cymru.
gweld manylion

Tywyn, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyVIP experience
 • Sleeps up to 10 (4 bedrooms: 1 super king / twin, 1 double / twin, 1 double, 1 family room (double & single) + single bedroom attached)
 • Rates
  £450 - £820
Bwthyn Gwyliau Hunan Arlwyo hyfryd yn Eryri, Gogledd Cymru. Saif bwthyn Maes Mihangel yn Nyffryn Dysynni – ardal o harddwch eithriadol ger Tywyn, Gogledd Cymru. Wedi ei leoli o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, ar droed Cadair Idris, mae’r llety yn mwynhau golygfeydd gwefreiddiol. Man delfrydol ar gyfer gwyliau cerdded a heicio gyda milltiroedd o lwybrau cerdded heddychlon a diddorol ymhob cyfeiriad.
gweld manylion

Tywyn, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 king, 1 double, 1 twin (+ double sofa bed on gallery landing))
 • Rates
  £525 - £990
Newydd ei adnewyddu, mae gan y llety hunan-ddarpar hwn ger Tywyn olygfeydd godidog dros Ddyffryn Dysynni tua’r môr a Bae Ceredigion. Cynigia’r llety Cymreig gyfuniad gwych o foethusrwydd a lleoliad penigamp ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ymhell o swn unrhyw draffig. Mae traethau poblogaidd Tywyn ac Aberdyfi ychydig filltiroedd i ffwrdd a cheir yn ogystal fynediad preifat i draeth dair milltir i ffwrdd.
gweld manylion

Tywyn, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 10 (5 bedrooms: 2 doubles, 2 twin, 1 bunk)
 • Rates
  £850 - £1450
Clyd, cynnes a chroesawgar, mae’r llety hwn ger Tywyn yn berffaith ar gyfer teuluoedd neu griw o ffrindiau. Mae Ffermdy’r Waun yn ffermdy carreg, newydd ei adnewyddu, ond heb golli dim o’i gymeriad gwreiddiol ac mae’r bwthyn Cymreig hwn yn mwynhau golygfeydd godidog dros Ddyffryn Dysynni tua’r mor a Bae Ceredigion. Wedi ei osod yng ngogoniant Parc Cenedlaethol Eryri a dim ond tair milltir o’r traeth agosaf...
gweld manylion

loading